Отдаване под наем на имоти с търг обявява община Драгоман

715 преглеждания

Община Драгоман открива процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и недвижими имоти-частна общинска собственост, в град Драгоман и на територията на 15 села от общината.

Търговете ще се проведат на 22.08.2017 г. в заседателната зала на административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" № 26.

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на община Драгоман в срок от 02.08.2017 г. до 14:00 ч. на 21.08.2017 г. срещу платена невъзстановима такса от 100 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие в търговете е до 15:00 ч. на 21.08.2017 г.

Повече информация за имотите, обекти на търговете можете да намерите на официалната страница на община Драгоман. 

EspressoNews