Представиха проекта за интериорно обновяване на НЧ „Иван Вазов 1947“, гр. Костинброд

1049 преглеждания

Проектът е поверен на архитекти Мечкуеви

На 11 септември, през третия ден от Празниците на града, се състоя презентация на проект за обновяване на фоайетата, малкия салон и библиотеката към НЧ „Иван Вазов 1947“, гр. Костинброд.

Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд презентира проекта на всички присъстващи. Проектът е поверен на архитекти Мечкуеви, които са проектирали най-красивата Ритуална зала в София област, намираща се в костинбродското читалище.

Проектът включва:

Фоайе:

Проектът за обновяване на фоайето е в продължение на осъщественото вече реновиране на Ритуалната зала на община Костинброд. Предвижда цялостно подменяне на финишните материали по под, стени и таван със съвременни стенни облицовки и широкоформатни гранитогресни плочи, съобразени с натовареността на експлоатационната площ. Ще бъде монтирано ново осветление и климатизация, както и мултимедийна система за новите нужда на ползване.

Централното фоайе на сградата на читалище „Иван Вазов 1947“ цели да се превърне в многофункционално пространство изпълняващо безпроблемно нуждите на голямата зала, така и възможност за културни събирания, ролята на културно-информационен център и разширено използване на ритуалната зала, като естествено нейно продължение. Предвидени са места за акцентно представяне на културни афиши и художествени изложби – преход към непосредствено разположената малка многофункционална зала. Основен елемент в интериорното пространство е „Витрината на славата“, съхраняваща най-ценните местни отличия и постижения.

Многофункционална зала:

Поради удобния си компактен размер, малката зала на НЧ „Иван Вазов 1947“ намира ежедневно широко приложение. Това налага тя лесно да се трансформира в нуждите на разнообразни събития – както на сценично представяния, така и на разнообразни по вид групови посещения. Едновременно с това ще изпълнява постоянно функциите на галерия. Обновлението цели да подпомогне динамиката на съвременните нужди на залата, както и повишената и с времето експлоатация. Предвиждат се нови износоустойчиви настилки, стенни звукопоглъщащи обшивки, климатизация, ново осветление – дифузно и насочено, съобразено със сценичните и изложбени площи с възможност за моделиране. Ще бъде изградено ново озвучаване.

Библиотека:

По настоящем помещенията на библиотеката съхраняват завидно количество литература. Въпреки съвременните тенденции с интерес към дигитална среда, тя приема много посетители. Все повече ученици търсят удобството на силно информативната библиотечна среда, а учителите търсят възможности да запалят и съхранят в децата любовта към книгата.

Проектът за новата библиотека цели да запази изграденото до момента и да го надгради, като превърне залите в притегателна среда за деца, ученици и възрастни. Изборът на цветове, както и функционалната схема на обзавеждането извежда Книгата на преден план.

Ще бъдат създаден неформален кът за групови занимания и улеснен достъп до литературните произведение. Детската библиотечна зала ще се превърне в магическо за децата пространство с възможност за единични или групови посещение и представяне. Обновяват се работните места на служителите, като се въвежда съвременна система за електронно приемане и отдаване на книги, което ще улесни многократно обработката на информация и контрола.

В проекта е заложено да се подновяват всички настилки, както на библиотечните помещения така и на прилежащото на партера фоайе. Планира се обновяване на стените и таваните, осветлението и климатизация, цялостна подмяна на обзавеждането.

Проектът е заплатен от бюджета на община Костинброд за 2023 г. Самото негово изпълнение ще започне след приемане на следващия бюджет на общината, като ръководството няма да спре да търси и чуждо финансиране чрез фондове и програми.

На презентацията присъстваха кметът на община Костинброд Трайко Младенов, председателя на общински съвет Костинброд д-р Атанас Тенев, общинските съветници Даниела Станкова, Иван Иванов, Валентин Делчев, Анелия Велева и Димитър Григоров, секретарят на НЧ „Иван Вазов 1947“, Седефка Николова, Валя Иванова – секретар на Общинска администрация-Костинброд, служителите на Община Костинброд, директори и служители на социални центрове и жители на града.

Община Костинброд продължава да обновява културните институции. Само през изминалата година изцяло се обнови покрива, външната фасада и отоплението на читалището в Първи район, гр. Костинброд, в село Опицвет през тази година се ремонтира изцяло покрива и фасадата на читалището, в квартал Маслово се реновира покрива на читалището и цялото входно пространство.

С новия проект за читалище „Иван Вазов 1947“ град Костинброд, ангажиментът на ръководството на община Костинброд е то да кореспондира с новия площад и модерната градска сцена.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук