Предстои обществено обсъждане на актуализацията на Програма за управление и разпореждане с общински имоти – общинска собственост на община Драгоман за 2017 г.

527 преглеждания

Нa 10.05.2017 г., от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на община Драгоман ще се проведе публично обсъждане на актуализацията на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска - собственост на община Драгоман за 2017 г., става ясно от информация публикувана на официалния сайт на общината.

EspressoNews