През октомври ще се проведат ГТП на земеделската и горска техника в Своге и Годеч

308 преглеждания

Неявилите се собственици подлежат на санкции

В изпълнение на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и машини за земни работи, през м. Октомври 2018 г., служители от ОД „Земеделие" София област ще проведат технически прегледи на земеделската и горска техника и машини за земни работи в общините Своге и Годеч, информират от Министерство на земеделието, храните и горите.

Ето и график за извършване на техническите прегледи:

Дата

Община

Населено място,фирма

Място на ГТП

/контрола/

Време на провеждане

Служител

09.10.2018

Своге

Своге

Контрол

09.30 - 16.00

 

инж.Александров

10.10.2018

Своге

Бов

Свидня

Изкрец

Пред Кметствата

Контрол

09.30 - 10.30

11.00 - 12.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

инж.Александров

 

11.10.2018

Годеч

Годе

Контрол

09.00 - 16.00

 

инж.Александров

 

На определената дата трябва да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответните общини. На посочените места се проверяват документите на ЗГТ, след което съобразно условията в населеното място се преглежда техниката.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони: 0868 822 216 - инж. Йордан Александров, 0884 930 745 – инж. Станка Велева.

Графикът за дейността за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Oктомври 2018 г., можете да намерите и на официалната страница на ОД „Земеделие" София област.

EspressoNews