През юни на учебен център „Сливница” ще има стрелби със стрелково оръжие и бойни машини

308 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

Съгласно Заповед № ЗНО-63/27.03.2015 г. на началника на отбраната, на Учебен център „Сливница” през месец юни 2020 година ще продължат да се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Сливница със съобщение на официалната си интернет страноца. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България”.

Графикът до края на юни е както следва:

- на 04.06.2020 г., 05.06.2020 г., 08.06.2020 г., 10.06.2020 г., 11.06.2020 г., 12.06.2020 г., 15.06.2020 г., 16.06.2020г., 18.06.2020 г.,19.06.2020 г., 22.06.2020 г., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г., 26.06.2020 г., 29.06.2020 г. и 30.06.2020 г. за времето от 08:00 часа до 17:00 часа;

- на 20.06.2020 г. и 21.06.2020 г. за времето от 10:00 часа до 20:00 часа;

- на 02.06.2020 г. и 17.06.2020 г. за времето от 08:00 часа до 22:00 часа;

- на 09.06.2020 г. и 23.06.2020 г. за времето от 08:00 часа до 23:00 часа.
 
По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. 
 
На горепосочените дати хора, животни и техника не трябва да преминават в близост до границите на полигона и не трябва да навлизат на неговата територия.
 
Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.
 
Източник: Община Сливница
 
Снимка: pixabay