Проведоха работна среща за реконструкцията на помпена станция "Неделище – II подем"

931 преглеждания

Проведоха работна среща за реконструкцията на помпена станция "Неделище – II подем"

На 28 март 2018 г. в Заседателната зала на община Драгоман се проведе работна среща по проект „Реконструкция на помпена станция Неделище – II подем“, на която присъстваха Андрей Иванов- кмет на община Драгоман, инж. Таня Бенинска – главен инженер на oбщина Драгоман, представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи по проекта, проектанти, строителния надзор и представители от отдел „Програми и проекти“.

На срещата бяха обсъдени организационни въпроси по изпълнението на реконструкцията. Както вече беше съобщено, на 18 декември 2017 г. Община Драгоман получи финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за реализирането на проекта, но поради лошите метеорологични условия, неговото изпълнение бе забавено. Очаква се строително – монтажните работи да започнат в края на месец април.

EspressoNews