Продължава чистенето на реките в община Костинброд

88 преглеждания

Продължава чистенето на реките в град Костинброд. Кметът на община Костинброд Трайко Младенов, заедно с еколога на община Костинброд инж. Красимир Дебеляшки и инж. Иван Зъздров - външен експерт при преодоляване на кризи и бедствия обходиха всички участъци от реките в община Костинброд, които се уширяват и почистват.

Бара „Слана бара“ в кв. „Шияковци“ се почиства от наноси, дървета и отпадъци. Коритото се уширява и се издигат насипи на дигите на барата.

„Слана бара“ се почиства от кв. „Шияковци“ до стадион „Бенсковски“ в кв. „Маслово“. Барата излезе от коритото си по време на бедтсвеното положение в общината, тъй като река Блато преля и барата нямаше къде да се оттича.

На река Блато продължава да се насипват дигите, почиства се коритото и се подрязват опасни дървета около реката. В кв. „Шияковци“ е обхваната цялата една страна на дигата на реката, предстои почистването и от другата й страна.

Село Голяновци е с почистен канал и укрепен мост при дере „Дола“. Каналът в село Голяновци вече е почистен и в горната страна от моста при дере „Дола“.

Продължава и активната работа по река Блато и река Сливнишка в село Петърч. На мястото на работата на багери, които почистват коритото на реката. Багери изчистват коритото на реките от наноси, дървета и храсти.

Почистена е река Белица - от края на регулацията на град Костинброд до моста на улица „Момчил Войвода”. Почистени са и всички опасни участъци от края на регулацията, посока землището на община Божурище като опасните дървета и храсти са отстранени.

Източник и снимки: Община Костинброд