Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в село Туден, община Годеч

1037 преглеждания

Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за проект за „Проектиране и изграждане на нови водоземни съоръжения за добив на подземна вода (два броя тръбни кладенци с дълбочина до 25 m) за напояване на земеделски култури (оранжерии за отглеждане на домати, краставици и малки количества зеленчуци“ в землището на с. Туден, община Годеч, Софийска област, е обявена на страницата на общината.

За контакти: Силвия Златкова Микова, гр. София 1592,  ж.к. Дружба, бл. 84, вх. 3, ет. 4, ап. 170,
0885 433 671

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

EspressoNews