Процедури по ОВОС във връзка с две инвестиционни предложения в Сливница

438 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Две процедури по ОВОС за инвестиционни предложения в Сливница, публикува местната администрация на своята официална страница. Първото инвестиционно предложение е за „Реконструкция и оборудване на съществуваща общинска сграда на община Сливница в общински имот с кадастрален идентификатор 67372.153.401“. Второто инвестиционно предложение е за „Обновяване на градски пространства – Централен площад„ - гр. Сливница, П.К.: 2200, площад „Съединение“, кв. 107б по плана на гр. Сливница.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени мнения и становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

За контакти: Радостин Ялъмов – Зам.-кмет на община Сливница, тел: 0727/42354/

Инвестиционните предложения могат да бъдат свалени от сайта на община Сливница.

EspressoNews