Пръскат срещу плевели железопътни обекти в община Своге

133 преглеждания

Препаратът не е токсичен за пчели и риби

Във връзка с постъпили уведомителни писмо от ДП „НКЖИ”, Община Своге уведомява своите жители, че в периода 20 май - 10 юни 2019 г., ще се проведе наземно третиране с хербицид на терена в сервитута на железопътната инфраструктура /разстояние шест метра от двете страни по жп линия/ с препарат - НАСА 360 СЛ, доза 4% разтвор.

Пръскането ще бъде извършено по следния график:

Гара /Междугарие

Дата на започване:

Дата на Приключване

Реброво - Своге път № 1

10.06.2019

12.06.2019

Своге

05.06.2019

05.06.2019

Своге - Боб път № 1

05.06.2019

06.06.2019

Бов - Своге път № 2

07.06.2019

09.06.2019

Бов

20.05.2019

20.05.2019

Бов - Лакатник - път № 3

20.05.2019

23.05.2019

Лакатник - Бов път № 2

07.06.2019

09.06.2019

Лакатник

23.05.2019

23.05.2019

Лакатник - Елисейна път № 1

27.05.2019

30.05.2019

Елисейна - Лакатник път № 2

31.05.2019

01.06.2019

Елисейна

31.05.2019

31.05.2019

Реброво - Своге път № 1

10.06.2019

12.06.2019

Третирането се извършва срещу едногодишни н многогодишни житни и широколистни плевели.

Продуктът за растителна заплита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители па почната и/или в Регистъра на  ветеринарномедицински  препарати,  като е  извършена  селективност според вредителя  на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване па околната среда.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита с № 0031-4/06.03.2017 г. на БАБХ и Заповед № РД-287/08.02.2017 г. на МЗГ. Активното вещество 360 г/л глифозат, с партиден № 151808Р, дата на производство 10.2018 г.

Препаратът не е токсичен за пчели и риби, а карантинният срок е 30 дни.

За организиране и провеждане па третирането отговаря ииж. Камелия Цекова, тел. 02 932 27 41; моб. тел.: 0889 200 873.

Приготвянето па разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в Подрайон „Бов“.

EspressoNews

Снимката е илюстративна