Публикувани са избирателните списъци в община Драгоман

782 преглеждания

Община Драгоман публикува на своята интернет страница избирателен списък на гласоподавателите на територията на общината във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г. Всеки избирател на територията на община Драгоман може да провери дали е включен в списъка и ако има някакво несъответствие да направи поправка със Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Крайният срок за подаване на Заявления за гласуване по настоящ адрес – е 11.03.2017г., а за Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в списъците - 18.03.2017г.

На 15.03.2017г.  на интернет страницата на общината, в раздел "Избори за Народно събрание 2017" ще бъде публикуван Списък със заличените лица.

Лице, вписано в списъка със заличени лица, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Във връзка със спазването на крайните срокове, през почивните дни, ще има дежурни служители в Общинска администрация Драгоман и в кметствата на територията на общината.

EspressoNews