Публикувани са избирателните списъци в община Своге

580 преглеждания

Община Своге публикува на своята интернет страница избирателен списък на гласоподавателите на територията на общината във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г. Всеки избирател на територията на община Своге може да провери дали е включен в списъка и ако има някакво несъответствие да направи поправка със Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Крайният срок за подаване на Заявления за гласуване по настоящ адрес – е 11.03.2017г., а за Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в списъците - 18.03.2017г.

Лице, вписано в списъка със заличени лица, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

EspressoNews