Публично обсъждане на Проекта за бюджет 2020 организира Община Костинброд

266 преглеждания

Открита е и телефонна линия за мнения и становища на граждани

Публично обсъждане на проектобюджет 2020 организира Община Костинброд за шестнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета, припомня съобщението, публикувано на сайта на местната администрация.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес: kostinbrod.bg@gmail.com, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за услуги и информация на гражданите и бизнес средите, желаещите могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2020 г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на проект за бюджет 2020 г. ще се проведе на 21 януари, от 15:00 ч. в малкия салон на Народно читалище „Ив.Вазов-1947”, II-ри район на града.

Община Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как и за какво ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват ефективен граждански контрол върху дейността на общинските съветници и общинската администрация, да вземат участие или да се обадят на посочения телефон.

На официалната страница на Община Костинброд може да намерите: ПОКАНАПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ и Начален план 2020 – лимитен списък.

EspressoNews