Първа копка на водопровода в Петърч

680 преглеждания

Първоначалната одобрена финансова помощ е в размер 5 732 301 лв.

В село Петърч, се състоя първа символична копка на водопровод по проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“.

Първоначалната одобрена финансова помощ е в размер 5 732 301 лв. и ще осигури реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица. Съгласно проектното предложение са одобрени за ремонт 20504 метра водопровод и реконструкция и оборудване на помпената станция „Хаджия“.

Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва селата Петърч и Драговищица, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Присъстващи на събитието бяха Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, Борислав Борисов - кмет на село Петърч, инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и Александър Ненов - зам.-кметове на община Костинброд, Симеон Спасов - кмет на с. Голяновци, Искра Лазарова - кмет на с. Чибаовци, Гергана Величкова - кмет на с. Опицвет, Добри Тодоров - кмет на село Дръмша, Дреново и Понор, общинските съветници Димитър Найденов, Иван Иванов, Живко Георгиев, Даниела Станкова и Анастасия Попова, служители на ОбА-Костинброд и жители на Петърч.

От представителите на фирмите изпълнители на проекта присъстваха Боян Борисов - управител на фирма „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, Костадинка Панайотова - ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ“, Никола Христов и Радослав Тодоров - „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКСТ“ ЕООД и Стоил Йорданов - началник „ВиК-Костинброд“.

Отец Желязко Симонов отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта, а деца в носии от НЧ “Нов живот-1919“ раздадоха питка за здраве.

Кметът на Петърч изказа своята радост от стартирането на проекта:

„Горд съм, че след тригодишна борба успяхме да сключим договор за подмяна на ВиК мрежата в село Петърч. Водопроводната мрежа в селото е много стара. Сигурен съм, че този проект ще подобри качеството на живот в нашето село. Благодаря на Общинска администрация-Костинброд, че подготвиха и реализираха такъв мащабен проект и на Общински съвет-Костинброд, че гласуваха това да се случи в село Петърч.“

Кметът на община Костинброд, Трайко Младенов заяви:

„Започнахме този мандат с нула спечелени проекти, но с екипа ми успяхме да спечелим множество такива. Един от тях е и реконструкцията на водопроводната мрежа в селата Петърч и Драговищица. Имаме амбицията да реализираме още много проекти в село Петърч, като един от тях е канализация и нови съоръжения в пречиствателната станция, която вече е собственост на община Костинброд.“.

Припомняме, че в края на 2018 година, община Костинброд подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители:

- за осъществяване на консултантски услуги и подготовка на проекта - „Консултантска къща Решения“ ЕООД с управител Нели Керезова.

- за осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството - „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от Боян Борисов.

- за осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството - ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ “, представлявано от Костадинка Панайотова с партньори „СТОЙ НОРМ“ ЕООД и „ТЕХНО ЛЕВЪЛ“ ЕООД ;

- за извършване на строително-монтажните работи по проекта - ДЗЗД „ВиК-Костинброд 2018“ с партньори - „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКТ“ ЕООД,  представлявани от Никола Христов и Радослав Тодоров.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд