Първа копка на комплекса за социални услуги за лица с психични разстройства в Своге

521 преглеждания

Изграждането на комплекса се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“

На 24 юни бе извършена „първа копа“ на един от най-важните инфраструктурни обекти с изключително важно социално значение на територията на община Своге - Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в местността „Свражен“ в землището на с. Миланово. Комплексът ще включва три Центъра за грижа за лица с психични разстройства, всеки с капацитет от 15 лица. В момента в местността „Свражен“ има Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, в който се полагат грижи за 78 жени. Някои от тях получават грижи в дома повече от 30-40 години. Планирано е закриването на дома през 2021 г. В новия Комплекс за социални услуги ще бъдат настанени 45 от жените от дома, а останалите ще бъдат насочени към други подходящи услуги.

Церемонията стартира с водосвет и молитва за благополучие на новия дом, персонала и потребителите. „Първа копа“ на новия дом извършиха Зорница Русинова - заместник министър на труда и социалната политика и инж. Валентин Михайлов- заместник-кмет по строителството.

Изграждането на комплекса се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“, Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-48/13.03.2019г. между Община Своге и Министерство на регионалното развитие и благоустройство и е с бюджет над 1,7 млн. лв. Предстои да бъде отворена за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По процедурата ще се допускат проекти от 31 общини с изградена подходяща инфраструктура. Сред тях е и Своге. По процедурата на ОПРЧР ще има възможност за подбор, наемане и обучение на персонала, както и осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите. Проектът на община Своге е част от плана на държавата за промяна на грижите за възрастните и самотно живеещите хора, които са настанени в социални услуги, за хората с увреждания, с психични и ментални проблеми.

Заместник-министър Русинова присъства и на откриващата пресконференция в сградата на НЧ „Градище 1907“, на която бяха представени основните дейности, цели и приоритети на проекта, както и екипът, който ще го администрира и отчита пред Управляващия орган. По време на посещението си в Своге заместник-министърът проведе среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в общината и съседните населени места. Заместник-кметът на Община Своге с ресор социални дейности, култура и образование - Нина Копринджийска представи и останалите социални проекти, които успешно изпълнява общината като придружи Зорница Русинова до откритите по ОПРЧР социално предприятие „Своге тур“ и Център за грижа за лица с психични разстройства в общността и в домашна среда.

Снимки: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук