Работна среща между общинското ръководство, директорите и учителите

891 преглеждания

Учителите в училище споделиха за неангажираността на учениците към извънкласни мероприятия и незаинтересоваността на част от родителите към учебния процес

През изминалата седмица се проведе работна среща между общинското ръководство от една страна, и директорите на ДГ „Радост“ – Милена Димитрова и на СУ „Христо Ботев“ – Стоян Стоянов, както и преподаватели от двете образователни институции. На срещата присъстваха и председателят на ОбС Драгоман – Моника Георгиева, общинските съветници – Росен Модев и Надя Недялкова. Обсъдени бяха актуални въпроси свързани с образователния процес, както и по-доброто взаимодействие между образователните институции и общината.

„В началото на учебната година, когато се планува учебния план на детската градина и на училището, добре би било Община Драгоман да разполага с разписаните и приети на Педагогически съвет мероприятия, които ще се провеждат през годината. По този начин ще можем да ги обезпечим. Каквото е необходимо, като ремонти на кабинети или нужда от материали за училището и детската градина, за следващата календарна година, да бъде подавано към общината като информация през октомври, ноември на настоящата година.“

За това апелира зам.-кметът Емилия Милушева и допълни:

„За децата на община Драгоман ползването на Спортната зала е безплатно. В нея може да се провеждат изнесени спортни мероприятия и турнири. Необходимо е само да се заяви предварително, за да бъде съобразено с графика на спортистите.“

Зам.-кметът Емилия Милушева обяви, че община Драгоман обмисля мерки за насърчаване на определени ученици в горен курс да останат и да се реализират в Драгоман.

„Стремежът ни е да им осигурим ученически стипендии за обучение и след завършване на висшето образование, да работят на територията на община Драгоман. Да създадем т.нар. Банка за кадри – да насочим децата към определени професии, от които имаме нужда – архитекти, инженери, еколози, лекари, предметни преподаватели; специалисти с добър финансов ресурс. В даден момент ще се изправим пред проблема за сериозен недостиг на кадри, който и сега е налице, но благодарение на колегите, които работят в пенсионна възраст, не е така осезаем.“

Учителите в училище споделиха за неангажираността на учениците към извънкласни мероприятия и незаинтересоваността на част от родителите към учебния процес. Уточниха, че образователният процес е на ниво и комуникацията с общината е добра.

По време на срещата стана ясно, че е изготвен и годишният план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, който ще бъде гласуван на предстоящата сесия на ОбС Драгоман.

Източник, сн.: Община Драгоман