Ремонтни дейности в Община Божурище

885 преглеждания

Във връзка с изпълнение мероприятията, заложени в плана за дейността по обществен ред и сигурност към Община Божурище и с цел подобряване организацията и безопасността на движението на територията на общината в периода от 25 – 28 юли 2016г., бяха реализирани следните ремонтни дейности:

  • В районите на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ бяха монтирани тръбно – решетъчни парапети, изкуствени неравенства за намаляване скоростта на движение и прилежащите към тях пътни знаци. Беше направена и хоризонтална маркировка на 2 пешеходни пътеки, както и монтирана прилежаща вертикална сигнализация към тях.
  • В обхвата на бул. „Европа“ беше положена хоризонтална пешеходна пътека на следните улици - ул. „Христо Ботев“, ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Бор“. С цел увеличаване пропускателната способност на бул. „Европа“, при търговски комплекс „Фреш“, бе монтирана вертикална сигнализация.
  • Детската площадка, намираща се на ул. „Искър“, бе обезопасена с изкуствени неравности за намаляване скоростта на движение и прилежащите към тях пътни знаци. Предстои допълнително обезопасяване на площадката с тръбно - решетъчни парапети, с цел намаляване на пътно транспортния травматизъм.
  • На територията на кметство Гурмазово, включващо прилежащи улици и детска площадка, се изградиха 5 броя изкуствени неравности за намаляване на скоростта, поставиха се прилежащите към тях знаци, както и се ограничи преминаването на товарни автомобили в участъка.
  • На изхода на с. Гурмазово, посока с. Пожарево, поради ограничена видимост на две последователни хоризонтални криви по трасето на пътя, се монтира сферично огледало.

Източник: Община Божурище