Свободни места, процедури и срокове по второ класиране за прием на деца в общинските детски градини в Костинброд

520 преглеждания

На своята официална страница община Костинброд публикува свободните места за прием на деца в общинските детски градини на територията на общината за второ класиране. Необходимият документ за кандидатстване е попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски градини на територията на община Костинброд. Заявленията се подават в периода от 26.06.2017 г. до 05.07.2017 г.

Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Костинброд до 10.07.2017 г.. Списъци с имената на децата, приети на второ класиране ще бъдат изнесени и на информационни табла пред детските градини.

В срок до 29.07.2017 г. приетите на второ класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски заведения при спазване на установените изисквания.

Информация и записване за останалите след второто класиране свободни места в детските градини на територията на община Костинброд – на място в детските заведения.

EspressoNews