Свободно работно място обяви РД „Гранична полиция“-Драгоман

455 преглеждания

Вижте изискванията за заемане на длъжността

Сектор „Автомобилна и инженерна техника и технически и електронни средства и въоръжение“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“-Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ МВР, има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение - началник, склад (АТИ), той и шофьор, лек автомобил до 9 места. Това става ясно от обява за работа, публикувана на официалния уебсайт на Община Драгоман. 

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да са пълнолетни;

2. Да имат само българско гражданство;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо с реабилитацията.

5. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели, за работа в МВР;

6. Минимално образование - средно;

7. Необходима квалификация - свидетелство за управление на МПС, категория В или по-висока; компютърна грамотност (работа с персонален компютър в MS Windows, работна среда, работа с приложенията Word и Excel от MS Office);

8. Минимален професионален стаж - не се изисква.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление (по образец).

2. Лична карта (по образец).

3. Автобиография (по образец).

4. Ксерокопие на лична карта.

5. Диплома (нотариално заверено копие) за завършено образование.

6. Удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от Окръжна и Районна прокуратура).

7. Медицинско свидетелство за работа (издадено от личния лекар).

8. Удостоверение от психодиспансер.

9. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец). 

10. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец).

11. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.

Документите по т, IV посочени като образци се предоставят в сектор „Човешки ресурси“ при РДГП-Драгоман.

Срокът за подаване на заявленията и необходимите документи - до 31.05.2019г., включително.

Документите се подават в сектор „Човешки ресурси“ към РДГП-Драгоман при ГДГП-МВР (гр. Драгоман, ул. „3ахари Стоянов“ № 58).

За допълнителна информация: сектор „Човешки ресурси“ в РДГП-Драгоман, тел. 07172/20-95, 0884402978.