Специалист "Устройство и развитие на територията" търсят в община Своге

641 преглеждания

Кандидатите трябва да са завършили строителство и архитектура

Община Своге търси да назначи специалист „Устройство и развитие на територията”, става ясно от обява, публикувана на сайта на общината.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кратко описание на длъжността:  Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояването на поземлените имоти и всички дейности по устройство на територията в компетенциите на общинската техническа служба по административно- техническото обслужване на физически и юридически лица.            

    Изисквана степен за завършено образование: висше или средно-специално

    Професионална област: строителство и архитектура /всички специалности/.

    Професионален опит:  1 година

    Допълнителна квалификация:

– Компютърни умения – MS Office (Excel и Word – добро ниво); Internet;:

– Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

    Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

– професионален опит;

 – опит в изготвянето на документация на процедури по Закон за устройството на територията и Закон за кадастъра и имотния регистър;

– общи познания в сферата на строителството и правото.

    Начин на провеждане на подбор на кандидатите:

    Подбор по документи

    Интервю

III. Документи за кандидатстване:

    Заявление/Молба

    Автобиография – CV формат;

    Копие от документ за придобита образователна степен;

    Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, допълнителна квалификация и др.

Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на общинската администрация, гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7.

Вижте подробностите на сайта на община Своге.