Стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини ще има на учебен център „Сливница” и през ноември

188 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

И през месец ноември, на Учебен център „Сливница”, ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Драгоман на официалната си страница. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелби със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО- 63/27.03.2015 година на началника на отбраната.

Мероприятията ще се проведат, както следва:

- на 01.11.2019 г., 04.11.2019 г., 05.11.2019 г., 06.11.2019 г., 07.11.2019г., 08.11.2019 г., 12.11.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 г., 18.11.2019г., 19.11.2019 г., 20.11.2019 г., 21.11.2019 г. и 22.11.2019 г. за времето от 08,00 часа  до 17.00 часа;

- на 09.11.2019 г. и 10.11.2019 г. за времето от 10,00 часа до 18.00 часа;

- на 11.11.2019 г., 13.11.2019 г„ 25.11.2019 г., 26.11.2019 г., 27.11.2019г., 28.11.2019 г. и 29.11.2019 г. за времето от 08,00 часа до 23.00 часа.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.

EspressoNews

Снимката е илюстративна