Стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини ще има на учебен център „Сливница” и през юли

203 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

И през месец юли на Учебен център „Сливница”, ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Сливница на официалната си страница. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелби със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО- 63/27.03.2015 г., на началника на отбраната.

Мероприятията ще се проведат на:

- на 02.07.2020 г., 03.07.2020 г., 07.07.2020 г., 09.07.2020 г., 10.07.2020 г., 14.07.2020 г., 16.07.2020 г., 17.07.2020 г., 21.07.2020 г., 23.07.2020г., 24.07.2020 г.,29.07.2020 г., 30.07.2020 г. и 31.07.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.;

- на 25.07.2020 г. и 26.07.2020 г. за времето от 10:00 ч. до 20:00 ч.;

- на 06.07.2020 г. и 15.07.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 22:00 ч.;

- на 01.07.2020 г., 08.07.2020 г., 13.07.2020 г., 20.07.2020 г., 22.07.2020 г., 27.07.2020 г. и 28.07.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.

Снимката е излюстративна

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук