Със символична първа копка ще стартира рехабилитацията на пътя Костинброд- Бучин проход

984 преглеждания

Общата стойност на проекта е 14 681 584.60 лв.

Със символична първа копка ще стартира рехабилитацията на 20.2 км от пътя II-81 Костинброд- Бучин проход от км 8+200 до км 30+400.

Събитието ще се проведе на 11 декември от 13:00 ч., на път II-81 при асфалтовата база в гр. Костинброд (срещу зеленчуковия пазар преди отбивката за кв. „Шияковци“).

Подобряването на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка се осъществяват по проект BG16RFOP001-7.001-009, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

Общата стойност на проекта е 14 681 584.60 лв., от които 12 479 346.91 лв. европейско и 2 202 237.69 лв. национално финансиране.

Рехабилитацията на пътния участък ще оптимизира транспортно-комуникативните връзки в региона, ще подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще улесни придвижването на хора и стоки от и за Европа през България и ще повиши безопасността на движение. 

EspressoNews