С младежки турнир за 200 деца стартира изпълнението на проект „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ в Костинброд

688 преглеждания

С младежки турнир за 200 деца от ПГВМСС „Св Георги Победоносец“ и СУ „Д-р Петър Берон“, община Костиброд в партньорство със сдружение „Български младежки форум“ стартират проект „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ - инициатива срещу различните форми на зависимости на младите хора.

Турнирът ще се проведе на 16.09.2017 г. от 10:00 ч. на стадион „Белица“ в град Костинброд, като участие в спортната надпревара ще вземат над десет отбора от двете училища, които ще премерят сили в състезания по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на маса и шахмат.

В изпълнението на проекта са  предвидени и следните допълнителни дейности: Иновативно презентиране по време на учебния процес на децата от двете училища, чрез използване на специален презентационен софтуер; Интерактивно обучение, чрез метода „Форум театър“, включващ тренинги и симулации за поставяне на целевата група в различни ситуации от тяхното ежедневие и в близка до реалната среда, като се прилага принципа на учене чрез активно участие на младите хора; Работа на открито сред природата и в неформална среда, с цел по-активен начин на живот, като алтернатива на съвременните зависимости; Демонстрации, с цел превенция, поднесени в атрактивна и разбираема за децата форма.

Проект „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ е финансиран от Министерството на младежта и спорта и включва комплекс от интерактивни обучителни и спортни занимания за младежи срещу различните форми на зависимости – наркотици, интернет, хазарт, алкохол и тютюнопушене.

EspressoNews