Тарифа на EspressoNews за Парламентарни избори 2021

796 преглеждания

Валидна за всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети и кандидати

Рекламната тарифа на EspressoNews е валидна за всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в за предстоящите на 4 април 2021 г. Парламентарни избори: