Трайко Младенов, кмет на община Костинброд: Оценката на собствените конкурентни предимства е изключително важна

3176 преглеждания

Кметът бе един от говорителите на среща на НСОРБ за изборни лица за мандат 2023-2027

Кметът на Костинброд Трайко Младенов бе един от говорителите в рамките на провеждащото се в София в стъпително събитие на местната власт за общините от Югозападния район за планиране. Трайко Младенов е преизбран за трети път за кмет на Костинброд. В края на първия си мандат бе отличен като „Кмет на годината за мандат 2015-2019“. Община Костинброд е един от лидерите по привлечени на преки инвестиции на своя територия. Най-големите фирми в хранително-вкусовата промишленост, в производството на текстил и облекла, преработката на хартия, производството на химически продукти и изделия от пластмаса  имат свои производствени и логистични бази в Костинброд. По данни на Института за пазарна икономика, на територията на общината работят 774 фирми. През последните три мандата общината се е специализирала в работата със сериозните инвеститори от хранително-вкусовата промишленост. Голяма част от фирмите, изградили свои бази в Костинброд, са инвеститори от най-висок клас, вложили над 10 млн. лв. в своите производствени предприятия.

С големите инвеститори се работи трудно, значимите инвестиции изискват необходимото уважение, посочи кметът на Костинброд Трайко Младенов.

Привличащите инвеститори общини са силно заинтересовани от задълбочаване на процеса на децентрализация, подчертаха кметовете на Костинброд и Елин Пелин, които са едни от най-предпочитаните от инвеститори в региона. Тази привилегия изисква развитие на специфични умения в администрацията както за ефективно представяне на благоприятния инвестиционен профил, взаимодействие с институциите и привличане на инвеститори, но също така и задържане на инвеститорите. Бизнесът пострада не по-малко от публичните сектори както от пандемията, така и от политическите сътресения, посочи кметът на Костинброд и изтъкна, че фирмите сега са изправени пред поредната тежка криза – тази на качествената и достъпна работна ръка. Развитието на адекватна образователна структура е едно от важните предизвикателства, които кметовете виждат в следващите четири години. Общините, възприели като свой приоритет развитието на благоприятна бизнес среда поставят пред своето развитие и по-високи изисквания за развитие на допълващите бизнеса услуги.

Общините все по-активно развиват собствено портфолио от търговски дружества и общински предприятия. Много от тях са натрупали положителен опит, не са малко и тези, които са вкусили неуспеха. Форумите на НСОРБ са възможност по различни теми кметовете да обменят опит и наблюдения с колегите си и да ги предпазят от своите грешки.

Икономическото развитие е приоритет на всички национални и регионални стратегии и ролята на общините в стабилизирането на страната и създаване на условия за икономическите субекти да преодолеят глобалните предизвикателства успешно е голяма. Въпреки намаления ресурс за изграждане и развитие на индустриални зони в НПВУ, значително се разгръща ветрилото от възможности за икономическо профилиране на регионите – от производствени зони, технологични хъбове, научно-производствени комплекси и пр. Оценката на собствените конкурентни предимства е изключително важна, преди дефиниране на приоритетите за развитие на общината и преди предприемане на конкретни стъпки за търсене на финансиране, включително и с европейски средства. Преодоляването на модела „кандидатстваме за това, за което дават пари“ не води до устойчиво развитие, констатират кметовете.

Очакването на кметовете е чрез НСОРБ и в партньорство с работодателските организации, МОТН и МТСП, общините да засилят своята активност за развитие на дуалната система в образованието. В професионалното образование кметовете виждат перспектива за преодоляване на сериозния недостиг на квалифицирана работна ръка по места.

С държавата в следващите месеци и години предстои трудния разговор за предоставяне на нестопанисвани терени и имоти за управление на общините, смята кметът на Костинброд Трайко Младенов. Процедурите са изключително бавни, необяснимо е нежеланието на държавните структури да се освободят от имущество, за което с десетилетия не полагат грижи.

Източник: НСОРБ, Снимка: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук