Удължават действието на Заповед № 417/15.03.2024 г. за затваряне на улица и временна организация на движението в Своге

8102 преглеждания

Обходните маршрути ще бъдат съгласно въведената с пътни знаци временнна организация на движението

Община Своге публиква заповед за удължаване действието на Заповед № 417/15.03.2024г. за затваряне на улица и временна организация на движението:

Във връзка с изпълнение  на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част на град Своге“, “Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге“ и „Основен ремонт на пътна настилка на централна градска част на град Своге“ – подетап I  под етап II,  с цел осигуряване на безопасност на движението и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М: 

Продължавам действието на Заповед № 417/15.03.2024г. 

 1.Да бъдат затворени за движение ул. Христо Смирненски  в участъка от кръстовище с ул. Васил Левски  до кръстовище с ул. Раковска /преди кръстовището/за срок от 10 календарни дни, ул. Страцин за срок от 3 календарни дни, считано от 19.03.2023г., с пропусквателен режим за моторни превозни средства със специален режим на движение.

  1. Обходните маршрути ще бъдат съгласно въведената с пътни знаци временнна организация на движението.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РУ- гр. Своге и да се оповести на Интернет страницата на Община Своге.

Контролът по изпълнението ще се изпълнява лично от мен. 

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Източник, сн.: Община Своге