Четири пъти намаляват допустимото съдържание на хром в детските играчки

282 преглеждания

По указание на ЕК започват проверки за наличието на метала

Държавата предприема стъпки в регулирането на детските играчки и опасните химични вещества, които ги съставят. По искане на Европейската комисия (ЕК) са изследвани съдържанието на хром поради неговите канцерогенни свойства, съобщава правителственият пресцентър.
Правителството прие допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. Тя определя правилата за употреба на допустимото количество химикали, които да не носят риск за малките деца и подрастващите.

Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда (НКРЗОС) към ЕК вече изследвал необходимостта от преразглеждане на границите на съдържание на хром в детски играчки или техни компоненти, който потенциално може да отключат рак.

С оглед на това препоръката е за намаляване на настоящата гранична стойност за хром в остъргана от играчките материя, като например бои върху детските играчки, твърди и меки полимери, дърво, текстил и други.

Проектът предвижда изискванията да започнат да се прилагат най-рано от 18 ноември тази година. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще започне проверки в тази връзка.

EspressoNews