Чистим Годеч заедно на 4 юни

607 преглеждания

Община Годеч ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 04.06.2016г. (събота) от 10:00 часа. Кампанията стартира на 04.06.2016г., предвид отбелязването на Световния ден на околната среда - 5 юни.

Приоритет на кампанията са защитените територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие.

Ръководстовото на общината приканва всички жители и гости на общината, администрации, училища, фирми и организации да се включат като доброволци в кампанията за почистването на междублоковите пространства, градинки, паркове, тротоари и други замърсени зони. Ще бъде почистена гората в местността „Додовица” над центъра до ул. „Софийско шосе”.

Тези, които имат желание да участват ще им бъдат предоставени материали (чували и ръкавици) на площада пред сградата на общинска администрация в 9.00 часа. Лице за контакти: Емилия Николова.

Събраните чували с отпадъци, следва да бъдат събрани до контейнерите за битови отпадъци, с цел своевременното им събиране и извозване. В района на гората ще се събират в определени за целта места и след това извозени.

Източник: Актуален глас