Ясни са свободните места и сроковете за записване в детските градини в Костинброд

544 преглеждания

Ясни са свободните места и сроковете за записване в детските градини в Костинброд

Община Костинброд обяви на официалния си сайт сроковете за кандидатстване, приемане и записване на деца в детските градини на нейна територия.

1. Необходимият документ при кандидатстване  е попълнено заявление по образец.

2. Заявленията се подават до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

3. Заявленията се подават в периода от 02.04.2018 г. до 10.05.2018 г.

Процедури по класиране:

1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения от директора на детската градина в срок до 31.05.2018 г.

2. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.

3. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31 май 2018 г.

4. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец,  заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.

Процедури по записване:

1. Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в детска градина в рамките на срок, предвиден в графика за класиране и записване,

 който ще бъде обявен на 31 май 2018 г.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за кандидатстване и записване, поясняват още от местната администрация.

Вижте тук пълния текст на съобщението, както и свободните места за прием през учебната 2018/2019 година за първо класиране.

EspressoNews