Последни новини

Със символична „първа копка“ започнаха строителните дейности по изграждането на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО гр. Костинброд
своге, общество

Със символична „първа копка“ започнаха строителните дейности по изграждането на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО гр. Костинброд

Проектът трябва да бъде завършен в рамките на 30 месеца