Последни новини

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България
българия, здраве

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин