Последни новини

По инициатива на България, Комисията по земеделие в ЕП одобри запазването на Националната преходна помощ
българия, икономика

По инициатива на България, Комисията по земеделие в ЕП одобри запазването на Националната преходна помощ

Приетият регламент осигурява продължаване на плащанията на земеделските производители и бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони