„Балканите пеят и свирят заедно“ в Костинброд

311 преглеждания

Концерт на зрително затруднени музиканти от България, Турция, Сърбия и Северна Македнония

Община Костинброд съвместно със Съюз на слепите - Регионална организация - София организираха концерт по повод Международния ден на белия бастун под наслов „Балканите пеят и свирят заедно“.

Събитието се проведе на 14 октомври /понеделник/ от 19:00 ч. в Народно читалище „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.

В него взеха участие зрително затруднени музиканти от България, Сърбия, Турция и Република Северна Македония.

Тереза Власайкова - секретар на Mестната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни поздрави всички присъстващи от името на Oбщина Костинброд и пожела дългогодишна съвместна работа. Председателят на Регионална организация на слепите - София регион към Съюза на слепите в България Асен Алтънов също приветства присъстващите. Той отбеляза, че целта на концерта, който е част от турне из страната, е насочване на вниманието на отговорните институции към хората със зрителни увреждания, тяхното приобщаване и подкрепа в обществото.

С резолюция на Конгреса на САЩ, HR753, подписана на 6 октомври 1964 г. от президента Линдън Джонсън, 15 октомври е обявен за ден на белия бастун. Белият бастун е приет като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Признат е и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение.

Съюзът на слепите в България, от момента на своето създаване през 1921 г., отделя голямо внимание на трудовата реализация на хората със зрителни увреждания. В началото на петдесетте години на миналото столетие, провежданата от държавата политика в областта на интеграцията на незрящите, дава възможност на организацията ни да пристъпи към мащабно решаване на този проблем.

Концертът бе израз на подкрепа за всички хора в неравностойно положение и доказателство за борбеността и силния им дух.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд