Кметът на Драгоман инспектира дейностите по реконструкцията на тласкателен водопровод II-ри подем

580 преглеждания

Очаква се в средата на октомври обекта да бъде приключен

На 13 септември, кметът  на община Драгоман Андрей Иванов и изпълнителят на обекта Любомир Лазаров - управител на фирма „Люник“ ЕООД направиха инспекция на строителните работи по проект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ II-ри подем до НР с обем 2000 м3 на гр. Драгоман“

По време на огледа бе установено, че дългоочакваното решение за довеждащия водопровод до града вече е в своя край. Строително ремонтните работи вървят по утвърдения линеен график. Очаква се в средата на октомври обекта да бъде приключен, след което жителите на гр. Драгоман ще имат изцяло подновен довеждащ водопровод с нови полиетиленови тръби с дължина над 8400 м.

Довеждащият водопровод на гр. Драгоман бе изцяло реконструиран, в четири последователно изпълнени проекта финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда и Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Направени са:

- Хидрогеоложко проучване в района на извор „Врелото“, в което се посочиха точните места, на които да направим сондажи;

- Три новоизградени сондажни кладенци с дълбочина от 40 до 60 м.

- Укрепване на терена на помпена станция „Банята“.

- Изграждане на три бункерни станции над нови тръбни кладенци, три самостоятелни тласкателни водопровода, които се събират в обща точка.

- Изграждане на довеждащ водопровод - първата част от с. Неделище до помпена станция с. Чорул. /4570м./

- Реконструкция на помпена станция в с. Чорул, която е реализирана, като образец за цяла България, защото е направена с най-модерните помпи и съоръжения.

- Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище" II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 куб. м. на гр. Драгоман ” - 3920 м.

В града са поставени нови спирателни кранове в града, за да районираме водоподаването при аварии във вътрешната ВиК мрежа.

Община Драгоман благодари на гражданите за проявеното търпение.

EspressoNews

Снимки: Община Драгоман