„Костинброд в цветове“

461 преглеждания

Пет броя цветни стиропорени числа „45“ красят града по случай 45-годишнина

Пет броя цветни стиропорени числа „45“, създадени от участници в инициативата „Костинброд в цветове“, красят града и създават празничен дух и настроение по случай 45  годишнината от обявяването на Костинброд за град.

Инициативата, която се организира за втори път от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и се проведе на 12 септември, в градинката пред общинска администрация-Костинброд. В нея се включиха членове на кампанията на Община Костинброд „Живей чисто“ към МКБППМН, децата и служителите на Дневен център за работа с деца на улицата-Костинброд, център за обществена подкрепа „Промяна“, потребителите и служителите на център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ и  служители на Общинска администрация-Костинброд.

Числата „45“ са поставени на острова на кръговото движение на „Ломско шосе“, поликлиниката на „Ломско шосе“, детската площадка, в Първи район, централния градски площад „Иван Вазов“, Втори райони в градинка в квартал „Маслово“.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд