„Мобилно бюро по труда” ще посети Лакатник и Томпсън

149 преглеждания

В срещите могат да се включат всички търсещи работа, както и работодатели

Агенцията по заетостта започна активното предоставяне на услугата „Мобилно бюро по труда”, която е насочена към среща на търсенето и предлагането на пазара на труда в по-малките населени места и специфични региони.

През тази седмица мобилното бюро по труда ще посети 13 населени места в страната, две от които са в община Своге:

На 26 септември - с. Лакатник

На 27 септември - с. Томпсън

Срещите ще се проведат в сградата на кметствата от 09:30 ч. и в тях могат да се включат всички търсещи работа, както и работодатели, информират от Агенцията.

Експертите, включени в мобилните екипи, предоставят пълния набор от услуги на бюрата по труда, с цел да се намали делът на обезкуражените и неактивните лица, както и да се помогне на търсещите работа. Акцентът е върху информирането, консултирането и мотивирането за регистрация и ползване на посредническите и специализирани услуги на Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост или  включване в обучение.

Новият подход на Агенцията по заетостта е адресиран и към работодателите, които имат готовност да наемат търсещи работа лица от тези региони. Във фокуса на мобилното бюро по труда от една страна са местните обекти за търговия, услуги, земеделски производители или микропредприятия в сферата на селското и горското стопанство. На тях ще се предлагат посреднически услуги и преференции, които да насърчат наемането, макар и на малко хора. Успоредно с това чрез мобилното бюро по труда ще се търсят безработни и неактивни, които да се насочат към обявените позиции от други работодатели, заявили готовност да осигурят транспорт и наемат безработни от отдалечени от местоработата населени места.

Мобилното бюро по труда надгражда дейността на съществуващите към момента изнесени работни места, насочена към безработни лица от уязвимите групи и икономически неактивни лица от малки населени места. Освен това, в рамките на функциониращите центрове за заетост и социална подкрепа то позволява организирането на изнесени приемни от мобилни екипи на бюрата по труда и дирекциите за социално подпомагане за предоставяне на комплексни услуги. 

EspressoNews