Най-голямото училище на територията на община Костинброд – СУ „Д-р Петър Берон“ е с нов директор

1406 преглеждания

Най-голямото училище на територията на община Костинброд – СУ „Д-р Петър Берон“ е с нов директор – Александър Евтимов. Креативен и амбициозен, Александър Евтимов е готов да продължи развитието на средното училище и да го превърне в елитна гимназия.

През 2022 г., Община Костинброд завърши проект „Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд ”,

Основни дейности по проекта бяха:

1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за футбол №1.

2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за баскетбол и волейбол №2.

3. Реконструкция на скатен покрив на сградата над начален курс.

4. Вертикална планировка. С проекта е решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.

5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Цялото училище е с изградена нова ограда.

За община Костинброд една от най-важните сфери е образованието и материалната база към нея. За по-малко от 10 години, общината успя да реализира множество проекти и да обнови шестте училища на нейна територия. Към днешна дата се обновяват Първо и Второ ОУ „Васил Левски“. През 2023 г., в СУ „Д-р Петър Берон“ ще бъде изграден паметник на патрона на училището.

Източник и видео: Община Костинброд, Снимка: „Д-р Петър Берон“ – Facebook

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук