Общински съвет – Сливница прие Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 - 2019 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 г.

624 преглеждания

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 - 2019 г., e приета от Общински съвет – Сливница, с Решение  №  229 от  25.01.2017 г. от Протокол № 17 и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  за 2017 г., e приета от Общински съвет – Сливница, с Решение  №  231 от  25.01.2017 г. от Протокол № 17.

Стратегията и програмата са приети на основание разпоредбите на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и могат да бъдат свалени от сйта на общината.

EspressoNews