Фолклорни ритми и танци завладяват Костинброд с „Шопски наниз 2020“

3066 преглеждания

Заявки за участие приемат до 31.03.2020 г.

Наближава единадесетото издание на международния фолклорен фестивал „Шопски наниз“ - Костинброд 2020. Датите, в които магията на българския фолклор ще завладее града са 24, 25 и 26 април. Организатори на фестивала са Община Костинброд и местните читалища НЧ „Иван Вазов-1947”, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890” и НЧ „Заря-1914”. Домакин на певческата и танцова надпревара ще бъде НЧ „Иван Вазов-1947”.

В „Шопски наниз“ могат да участват любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор. Всички състави, школи и формации от община Костинброд участват във фестивала извън конкурсната програма

Заявки за участие приемат до 31.03.2020 г. на адрес: гр. Костинброд пл. „Иван Вазов”, №1, НЧ „Иван Вазов-1947” (За Единадесети международен фолклорен фестивал „Шопски наниз” - Костинброд 2020 и на e-mail: shopskinaniz@abv.bg. Образец на заявката и регламентът за участие може да намерите на официалната страница на Община Костинброд.

За всеки състав или индивидуален изпълнител се подава отделна заявка (всички заявки от една организация не могат да надвишават определеното по регламент време). Изпълненията, които надвишават регламентираното време, ще се прекъсват с определен сигнал и с това изпълнителят ще бъде дисквалифициран.

Целта на фестивала е да популяризира българския фолклор. Да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи. Да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество. Да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област.

Според своя регламент, „Шопски наниз“ има състезателен характер. Изпълненията се оценяват от професионално жури в областта на фолклора.

Участниците ще се борят за първа, втора и трета награди към всяка една категория. Голямата награда на фестивала е Наградата на кмета на община Костинброд. Ще бъдат присъдени и специални награди - „Златен наниз” - за най-добро изпълнение от шопската фолклорна област, награда на журито на фестивала, награда на Директора на фестивала и награда „Най-добър чуждестранен състав“.

Ето и разделите в Единадесетия международен фолклорен фестивал „Шопски наниз“ - Костинброд 2010:

І. Песенен фолклор:

1.1. Автентичен фолклор – вокални групи и индивидуални изпълнения;

1.2. Обработен фолклор - вокални групи и индивидуални изпълнения.

ІІ. Танцов фолклор:

2.1 Танцови състави и формации;

2.2. Клубове за народни танци и школи;

2.3. Фолклорни ансамбли.

ІII. Словесен и обреден фолклор:

Категории:

до 10 години;

до 18 години;

над 18 години.

Всяка организация има право на времетраене до 20 /двадесет/ минути, независимо от вида на изпълнението, групите или съставите, представящи тази организация.

Времетраене по раздели:

- Песенен фолклор - до 6 минути;

- Танцов състав - до 15 минути;

- Клубове и школи - до 10 минути;

- Ансамбли - до 15 минути;

- Словесен фолклор - до 5 минути.

Специални условия:

1. Едно от изпълненията, с които участва всяка организация, трябва да бъде от шопската фолклорна област.

2. Организационният комитет си запазва правото да записва изпълненията или части от тях за архива на фестивла, без да дължи заплащане на права за това.

3. Музикалният съпровод трябва да е FLASH - памет, в случай, че няма оркестър. Всички вокали задължително са „на живо“ на сцената.

4. В музикалния носител трябва да има запис на съпровода или музикалната композиция само на  изпълненията/изпълнението за фестивала - в тяхната последователност за участие във фестивала.

5. Ще се следи стриктно дали се спазва точно реглмента на изпълненията и тяхната продължителност. Всички заявки да бъдат попълнени коректно.

6. Изпълненията, които надвишават регламентираното време, ще се прекъсват с определен сигнал и с това изпълнителят ще бъде дисквалифициран.

7. Желания за промени в изпълненията, техния вид и заглавие се правят до последния ден на получаване на заявките - 31.03.2020 г.

8. Всички разходи за пътни, квартирни и храна са за сметка на участниците.

9. Участието на професионални певци, танцьори и актьори в груповите и индивидуални изпълнения ще бъде дисквалифицирано.

10. Не се допускат изпълнения, представени в предишни издания на фестивала.

11. Организаторите не носят отговорност за решенията на професионалното жури.

12. За фестивала „Шопски наниз” не се изисква такса за  участие.

Лица за контакти: НЧ „Иван Вазов -1947” - Татяна Кръстанова  -  тел.:0721/ 66130, Стойна Таскова - тел.: 0888724172, Камелия Георгиева  - тел.: 0889849632.

EspressoNews

Снимка: Община Костинброд

Последвайте EspressoNews във Фейсбук