Oбщина Костинброд подписа пакт за сътрудничество с община Бабушница, Р. Сърбия

385 преглеждания

В областта на културата, туризма, бизнеса и други сфери от взаимен интерес

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов и кметът на община Бабушница (Р. Сърбия) Сладжана Николич подписаха пакт за сътрудничество между двете общини. Събитието се състоя на 19 октомври в Общинската администрация на сръбския град. В състава на делегацията, водена от кмета на Костинброд, бяха неговият заместник Александър Ненов и общинските съветници Иван Иванов и Живко Георгиев.

Споразумението между общините е с цел бъдещо приятелство между пенсионерските клубове, намиращи се на тяхна територия, създаване на ползотворно сътрудничество и междуинституционален обмен, пупуляризиране на туризма, социалното и икономическо развитие на териториите и реализиране на бъдещи трансгранични проекти.

В рамките на визитата си, гостите посетиха и Културния информационен център в с. Звонци.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд