Автобусните превозвачи могат да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа от 21 октомври

110 преглеждания

Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3 000 лв., а максималният е 450 000 лв

От 10:00 ч. на 21 октомври 2020 г., автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа, информират от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17:00 ч. на 10 ноември 2020 г.

Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на следния линк: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-finansova-podkrepa-na-avtobusnite-prevozvachi

Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози е по процедура чрез директно предоставяне „BG16RFOP002-2.079 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от (МТИТС)“.

Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3 000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите.

Източник: МТИТС, Снимка: pixabay.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук