Без нито един глас „против” приеха Бюджет 2019 на община Костинброд

410 преглеждания

С 14 гласа „ЗА”, двама въздържали се и един отвод, Общински съвет-Костинброд прие капиталовата програма на общината за 2019 г.

Заседанието на Общинския съвет се проведе на 24 януари, в малкия салон на читалище „Иван Вазов-1947”. На редовната сесия присъстваха кметът Трайко Младенов и неговите заместници Александър Ненов, инж. Габриела Георгиева и инж. Теодора Гогова.

Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

В рамките на заседанието на постоянните комисии на Общински съвет-Костинброд, което се проведе на 22 януари, Бюджет за 2019 г. бе представа от Анита Кръстанова - Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд.

EspressoNews