Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 01-05 юни

805 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 01-05 юни, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 02.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ - Божурище: Акация 1

На 01.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Махала Черен Пешо

На 01.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ - Росоман, Общ. Божурище: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква, П-Л ІІІ-99, Кв. 15, Вила

На 02.06.2020 г. /13:46 - 14:30 ч. ; 13:46 - 17:00 ч./ - Божурище: Акация 1, Европа 173, 108, 104, 72, 156, 93, Землище с. Пролеша / Божурище, Максим Горки 27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ 4-019003, Кв. 7, УПИ X-034032, Кв. 10, СТП Максим Горки, УПИ X-022044 Кв. 9, УПИ-IV-022264 Кв. 18, Хан Кардам 3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил 4, 1, Черна Бара , 4 . Кв. Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв. 10, 10, 26, 9, 22, бул. Европейски път 88

На 02.06.2020 г. /13:46 - 14:30 ч. ; 13:46 - 17:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70 Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, VI-17, Кв. 69, VI-70, Кв. 7, VI-84, Кв. 10, VIII-042140, Кв. 45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски 9, 74, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М. Гуното УПИ XXII-041138 Кв. 14, ПИ 043001, ПИ 58606. 22. 295, Строителен УПИ XIII-513, ул. Кокиче, УПИ I-122, 123, УПИ I-32. 5, Кв. 2, М. Попърт, УПИ II-32. 5, 32. 6, Кв. 2, М. Попърт, УПИ III-040059, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв. 6, УПИ Iv-045132 Кв. 54, УПИ V-041067 Кв. 66, УПИ V-045062 Кв. 73, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VII-045106 Кв. 53, УПИ VІ-040021 Кв. 65 общ. Божурище, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв. 16, УПИ XII-115 Кв. 23, УПИ XIII-027035 Кв. 1, УПИ XIII-233 Кв. 42, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв. 42, УПИ ХVІІ - 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИ ХІ-102 Кв. 15, Христо Ботев 46, 90, Христо Ботев /Бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71, УПИ ХV-041057, 041167 Кв. 66, 51, Учебна складова база

На 02.06.2020 г. /13:46 - 14:30 ч. ; 13:46 - 17:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019 , III-028096, Кв. 1 Местност Голи връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 Местност Голи Връх, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1 Местност Голи връх, VII-028073, Кв. 1 Местност Голи Връх VIII-024012, Кв. 3 XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мах.Бобен, №3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ IX-029062 Кв. 1, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ VIII-483 Кв. 66 Мах. Кантон, УПИ XII-029062 Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ Хv-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Мах. Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила, М. Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, Местност Гъзелев Дол, , ТП Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 02.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: Христо Ботев /бивш Стопански двор

На 04.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70 , IV-Училище, VI-70, Кв. 7, Васил Левски 74, Христо Ботев 90, 51

Община Годеч

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - Годеч: М. Молак, Махала Молак, Молак УПИ ІІ-215, Кв. 18, Вила, Къща, УПИ I64 Кв. 7, VIII-142, Колиба

На 05.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Годеч: Елечанова МТП, Иван Вазов 27, Йовкина , Махала Елечанова Вила

Община Драгоман  

На 03.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Драгоман: Акация 1, Александър Стамболийски 1, Баба Тонка 3, 1, 8, 5, 1а, 4, 7, 6, Гео Милев 2, 3, 4, 1, Граничар 2, Искър 4, 5, 2, 7, 5, Космонавт 3, 5, 4, 2, 1, Международно шосе 30, 24, 20, 22, 34, 36, 28, 21, 40, 26, 16, 32, 38, 27, 19, 18, Никола Й. Вапцаров 6, 22, 11, 20, 12, 18, 13, 16, 8, 19, 1, 10, 4, 17, 14, 15, Пирин 4, 14, 1, 24, 10, 20, 12, 32, 8, 22, 26, 28, 6, 2, Стара планина 21, 23, 3, 1, 17, 19, 4, 11, 5, 9, 2, 13, 15, 15, Стефан Стамболов 9, Цар Симеон Велики 19, 16, 20, 17, 22, 14, 18, 26, 15, 23, 21, 24, Чепън 5, 9, 11, 33, 29, 15, 27, 7, 25, 23, 21, 2, 13, 17, 19, 31, 1

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - Ново Бърдо, Общ. Драгоман: Вила, Къща

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч. / На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч. / - Цацаровци, Общ. Драгоман: Махала Под Камъка, Къща

На 03.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Чуковезер, Общ. Драгоман: УПИ-II, Вила

Община Костинброд

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв. 152, М. Пояке, Местност Пояке Имот 150. 8, Поляке, с. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ ІІІ-321, Кв. 20, , УПИ 431, Кв. 26

На 01.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ - Костинброд: XI-3760, XXXVI-1362 Кв. 180, Акация, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, Асен Златаров 1а, 1, 2, Белица Павилион, Варна 5, 3, 2, 3а, 19, 16, 9, 7, 18, 12, 4, 11, 17, 10, 15, 1, 13, Георги С. Раковски 83, 105, 92, 113, 107, 85, 94, 111, 96, 103, 90, 109, 88, 88а, 86, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Дунав 15, 10, 12, 8, 8, 7, 6, 3, 13, 2, 4, 5, 11, Иван Вазов 1-Б, Иглика 5, Калиакра 5, 13, 15, 7, 11, 9, 3, 17, 1, Кооперативен пазар, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско шосе 88, Ломско шосе 9, Кв. 142, 16а, 8, 28, УПИ XII-3961, Кв. 143, 34, 3а, 17, 5, 4, 18, 7, 20, 1а, 63, 10, 16, 300, 2, 20, 32, 12, 14, 15, 26, 10а, 92а, 30, 23, 1, 22, 17г, 4а, 11, 13, 17, 3, 19-3, 6, 18а, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Мусала 1, 12, 5, 4, 2, 6, 10, 9, 8, 3, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, Път 81 , Райна Княгиня 5, Ропотамо 4, 2, 1, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 129 , 40, 83, 81, 10, 97, 8789, 115, 91, 79, 105а, 87-89, 111а, 119 , 101, 95а, 87, 107, 42, 103, 93, 95, 127 Къща, 111, 44, 46, 123 , УПИ VII-2408, Кв. 142, 131 , 48, 50, 99, 1, 113, 105, 38, 109, 97а, 36, 24, 121, 119, 77, 109а, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, Спартак 3, 4а, 9, 22, 4, 6, 16, 5, 8, 10, 7, 2, Дунав, 1, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Топола 4, 2, Умни брег, УПИ III Кв. 100, УПИ XII Кв. 103, УПИ XVIII-2309 Кв. 148, УПИ XVIII-7537, УПИ XXI-1362 Кв. 180, УПИ XXII-1362, Кв. 180180, УПИ XXXII-1364, KW. 180, Филип Тотю 39, Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, ХХХ-1364, Кв. 180, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1, УПИ І кв. 142а, Общ. Пазар, Гергана, 3, Кооперативен пазар

На 02.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ - Костинброд: 3479, Кв. 239, Александър Стамболийски 81, Балван, Безименна Хладилен Склад, Ломско шосе 31, Маслово, Рила 5, 1, 14, 7, 4, 2, 10, 8, 6, София 8, 6, 1, 10, Стефан Караджа 5а, 7, Стопански двор, УПИ XIX-3709 Кв. 221, Успех 11, Хаджи Димитър 18, 14, 20, ХХIII-2787 Кв. 154, ПИ 3473, Кв. 239, 1 Море 1, Стопански двор сушилня, Стопански двор

На 02.06.2020 г. /14:16 - 16:00 ч./ На 05.06.2020 г. /14:16 - 16:00 ч./ - Костинброд: Блато 26, 24, 18, 22, 20, 10, 6, 8, 12, 14, Бяло Море 19, 15, 11, 5, 21, 4, 14, 16, 8, 1, 12, 9, 17, 2, 7, 18, 6, 10, 3, Велчова Завера 42, 28б, 18, 24, 20, 16, Гоце Делчев 8, Драва 24, 8, 30, 11, 10, 5, 12, 13, 2, 17, 3, 22, 7, 18, 28, 4, 26, 15, 20, Извор 1, 2, 3, 6, Капитан Райчо 1, 3, 6, 8, 2, 4, Марица 13, Маслово 11, 17, 31, 13, 37, 23, 27, 35, 19, 21, 15, 29, 25, Рожен 8, 2, 19, 21, 1, 11, 17, Софроний Врачански 25, 20, 14, 30, 30а, Страцин 18, 3, 16, 2, 13, 17, 5, 8, 6, 20, 24, 12, 15, 9, 11, 1, 7, 4, 22, Турист 2, 4, Явор 2, 6, 4, 8, М. Лъката

На 04.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ - Костинброд: XI-3760 , Акация , Асен Златаров 1а, 1, 2, Белица Павилион, Варна 5, 3, 2, 3а, 19, 16, 9, 7, 18, 12, 4, 11, 17, 10, 15, 1, 13, Георги С. Раковски 83, 105, 92, 113, 107, 85, 94, 111, 96, 103, 90, 109, 88, 88а, 86, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Дунав 15, 10, 12, 8, 8, 7, 6, 3, 13, 2, 4, 5, 11, Иван Вазов 1-Б, Иглика 5, Калиакра 5, 13, 15, 7, 11, 9, 3, 17, 1, Кооперативен Пазар, Ломско шосе 9, Кв. 142, 16а, 8, 28, УПИ Xii-3961, Кв. 143, 34, 3а, 17, 5, 4, 18, 7, 20, 1а, 63, 10, 16, 300, 2, 20, 32, 12, 14, 15, 26, 10а, 92а, 30, 23, 1, 22, 17г, 4а, 11, 13, 17, 3, 19-3, 6, 18а, Мусала 1, 12, 5, 4, 2, 6, 10, 9, 8, 3, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, Път 81 , Райна Княгиня 5, Ропотамо 4, 2, 1, Славянска 129 , 40, 83, 81, 10, 97, 8789, 115, 91, 79, 105а, 87-89, 111а, 119 , 101, 95а, 87, 107, 42, 103, 93, 95, 127 Къща, 111, 44, 46, 123 , УПИ VII-2408, Кв. 142, 131 Къща, 48, 50, 99, 1, 113, 105, 38, 109, 97а, 36, 24, 121, 119, 77, 109а, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, Спартак 3, 4а, 9, 22, 4, 6, 16, 5, 8, 10, 7, 2, Дунав, 1, Умни брег, УПИ III Кв. 100, УПИ XII Кв. 103, УПИ XVIII-2309 Кв. 148, УПИ XVIII-7537, Филип Тотю 39, Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, УПИ І кв. 142а, Общ. Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар

На 05.06.2020 г. /15:01 - 15:45 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: 068032, XXV, Ален Мак 26, 16, 20, 34, 41, 28, 29, 13, 2а Мах. Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 5, 4, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 23, 1, Априлско въстание 2, 1, 3, 4, 7, 5, Атанас Гълъбов 2, Блато, Бреза 5, 14, 7, 8, 10, 16, Бузлуджа 6, 7, 11, 5, 1, 4, 29, 9, Васил Левски 5, 70, 60, 68, 50, 53, 64, 52, 39, 38, 66, 56, 57, 44, 72, 35, 51, 58, 40, 65, 41, 59, 37, 67, 48, 55, 62, 42, 45 Къща, 47, 49, 78, 63, 71, 54, 76, 74, 33, 11, 31, 25, 26, 24, 27, 15, 36, 11, 13, 14, 23, 10 Вила, 12, 10, 32, 3, 28, 30, 29, 34, 19, 17, 20, 21, Виолина 7, 8, 1, 6, 9, 5, 3, Вит 1, 6, 13, 5, 11, 8, 2, 3, 17, 12, 15, 7, 19, 2а, 4, 9, Витан 8, 6, 4, 3, 10, 1, 40, 28, 32, 30, 26, 38, 23, 25, 21, 24, Витоша 1, 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж в УПИ VІ-113, Кв. 77а, 5, 3, 9, Дунав 2, 5, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, 10, 39, 16, 55, 41, 47, 45, 49, 33, 14, 20, 31, 35, 12, 26, 18, 53, 37, 43, 24, 51, 9, 5, 3, 7, 11, 1, Здравец 10, 8, 6, 3, 1, 10, 4, 5, Иглика 5, 7, 1, 3, 2, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Камчия 2, 3, 4, 5, 8, 12, 6, 10, Кап. Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, 50, 31, 8, Кокиче 1 Къща, 3, 4, 2, Ком 26, 7, 14, 5, 4, 6, № 16, 10, 3, 2, 8, 16, 11, 13, 22, Кооператор 2, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах . Хаджия, Мир 4, 1, 3, 6, Мусала 3, 5, 2, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, 3, 5, 8, 1, 2, 10, 7, 4, 6, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Пирин 2, 4, 6, 7, 1, 5, Площада, Първи май 4, 2, 5, 19, 15, 17, 35, 38, 23, 41, 7, 33, 26, 13, 20, 28, 1, 24, 37, 30, 12, 25, 34, 29, 27, 21, 16, 14, 10, 9, 11, 18, Тракторен Стан, 42, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рила 6, 1, 5, 9, 2, 11, 3, 7, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Синчец 2, 3, Спортист 1, 3, 5, 4, Средна гора 6, Стара планина 11, 7, 5, 9, 3, 4, 1, Струма 17, 10, 15, 13, 11, 12, 7, 9, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, 26, 25, 21, 30, 23, 29, 27, 24, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, 15, 11, Тополница 18, 26, 15, 18, 38, 24, 20, 14, 22, 10, 17, 16, 3, 7, 6, 11, 5, 36, 9, 13, 2, 8, 32, 12, 34, Тракия 3, 5, 1, УПИ 019024, М. Под Село/Ливаге/, УПИ 7-113 Кв. 77, УПИ I- 574 Кв. 39, УПИ I-1102, Кв. 54а, УПИ Ix-651, Кв. 41, УПИ LX, УПИ Vii Кв. 34, УПИ Vii-596 Кв. 50, УПИ XIII-207 Кв. 8, УПИ Xlix , УПИ IX-1009, Кв. 57, УПИ XXІ-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Аспарух 2, 1, 65, 64, 19, 82, 57, 58, 35, 39, 67, 51, 47, 52, 41, 49, 37, 48, 70, 54, 43, 78, 76, 68, 66, 72, 56, 60, 74, 80, 50, 71, 53, 69, 59, 61, 62, 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, 9, 27 УПИ Ххvііі-806, Кв. 52, 22, 42, 11, 44, 32, 6, 33, 28, 36, 8, 20, 24, 5, 38, 14, 4, 18, 40, 3, 1, 34, 21, 19, 23, 10, 29, 46, 7, Хан Крум 2 Къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5, Христо Ботев 34, 37, 23, 25, 26, 24, 9, 12, 13, 27, 22, 18, 14, 7, 16, 23, 5а, 5, 15, 2б, 2, 4, 19, 21, 11, 20, 8, 2 Б, 10, 29, 31, 3, Цветна 7, 4, 5, 1, 9, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шипка 2, Шопска Комуна 65, 4, 3, 1, 24, 29, 9, 20, 12, 2, 14, 18, 15, 7, 19, 13, 5, 27, 23, 21, 8, 6, 25, 10, 11, 62, 57, 65, 67, 53, 59, 55, 49, 44, 56, 61, 63, 47, 58, 42, Къща, 60, 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45, 11, 32, 19, 33, 13, 19 Вила, 38, 28, 30, 13, 85

На 05.06.2020 г. /15:01 - 15:45 ч. / - Костинброд: 1-737, Кв. 33, 618205, Бачо Киро 7, 13, 5, 16, 15, 9, 1, № 9, Иван Асен II 17, 15, Индже Войвода 1, Княз Борис 5, 10, 1, 14, 3, 6, 12, Колю Фичето 8, 7, 4, 1, 2, 10, 3, 6, 5, Маслово , Местност Твърдака, ПИ 4269, Обединена 145, 194, 157, 210, 196, 153, 143, 188, 149, 198, 192, 206, 202, 190, 141, 147, 200, 204, ПИ 618159 , Поп Богомил 8, Свобода 4, 7, 1, 8, 5, 10, 2, 3, 12, 6, 14, Сергей Румянцев 6, 15, 19, 14, 9, 12, 4, 10, 7, 1, 5, 3, 2а, 2, 13, Стефан Стамболов 2, Цар Борис I 7, 4, Цар Симеон 7, 5, 10, 1, 8, 12, 6а, 3, Шияковци УПИ ІІ-62 Кв. 32

Община Своге

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч. / - Церово, Общ. Своге: Мах. Гламек 498,

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - Свидня, Общ. Своге: 3-ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, , 21, 27, 7, 17, 16, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, Еверест 1, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Мах Стоевци 861, Махала Гераковци Вила, Махала Дашовци , Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Христо Ботев (2-ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, М. Гераковци, ПИ №14

На 01.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - Габровница, Общ. Своге

На 02.06.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Искрец, Общ. Своге: 055051 м. Ливадите, Акация, Васил Левски 69, 13, 137, 47, 60, 81, 91, Ливаге, Махала Кулинци, УПИ I-436 Кв. 28, УПИ IiI-481 Кв. 29, УПИ III-481 Кв. 29, 78

Община Сливница

На 05.06.2020 г. /15:01 - 15:45 ч. / - Алдомировци: ТП Гара Алдомировци

На 01.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 02.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 03.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 04.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ На 05.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - Сливница: VII-180, Кв. 140, Безименна 10, Бъдеще 4, Войнишка Махала 1, Къща, Строеж, Кореняк 3, 6, 2, 9, 15, 8, 10, 13, 12, 7, 5, 1, 4, 11, Лозан Арсов 28, 11, 22, 32, 9, 23, 40, 19, 38, 18, 21, 16, 2, 15, 4, 8, 34, 10, 30, 27, 14, 29, Победа 4, 6, 2, Работник 35, 51, 62, 64, 60, 49, 48, 45, 41, 58

На 05.06.2020 г. /15:01 - 15:45 ч./ - Сливница: ПИ № 67372. 26. 118 Местн. Сарай

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“. 

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук