Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 05-08 март

357 преглеждания

На територията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Костинброд и Своге ще има в периода 05-08 март, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище:

05.03.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Хераково: V-130086, М. Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон

05.03.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Божурище: Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826,Кв. 76, УПИ VIII-Общ. Кв. 76, Х-54, 100 Кв. 11, Явор, Янтра

07.03.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Божурище: Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Черна Бара

07.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 08.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище

07.03.2019 г. /10:00 - 12:30 ч./ - Божурище: Асен Йорданов, Европа, Жилища, Заимов, Захари Стоянов, УПИ II, УПИ Vі-Общ, Кв. 32, УПИ III, Кв 32, Явор

07.03.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ - Божурище: 022145, VI -002024, Девети Септември, Кв. Девети Септември, Лястовица, Пи 65 Кв. 9ти Септември, Руен, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ ХIII-015133, Феникс, Щъркел

07.03.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище

07.03.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ 08.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XIII-43 Кв. 9, Пи 000189, УПИ I-155010, Кв. 47, УПИ II-155010 Кв. 47, Царица Йоанна

Община Годеч:

05.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 06.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 07.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 08.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Букоровци, Общ. Годеч: УПИ V 130 Кв. 13

05.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 06.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 07.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 08.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Каленовци, Общ. Годеч: XI-83, УПИ-ХІ-257, Кв. 12

Община Костинброд:

06.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Костинброд: Риал

06.03.2019 г. /10:00 - 12:15 ч./ - Костинброд: Златен Век, Кв. 57 УПИ 3872, Константин Преславски, Любен Каравелов, Местн. Св. Тройца, местност Бачийте, Могила, Момина Сълза, Мърфи, Обединена, Струма, УПИ V-3692, 4039, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ ХIХ - Общ, Кв. 50, УПИ ХХХІ-3890, Кв. 50, УПИ- I 736 Кв. 57, Шияковци, Шняковски Стопански Двор

06.03.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Голяновци, Общ. Костинброд: 401001, XVI-131, Кирил и Методи, М. Червиляк, М. Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047, Пи 001242, Пи 403046, М. Червилак, УПИ 2-127, 129, 227 Кв. 10, УПИ III-298, Кв. 4

06.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ 07.03.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: УПИ VІ-225 Кв. 30, УПИ XVII-180

07.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Безден, Общ. Костинброд: III-174, VII-66, Гълъбов Камък, М. Могилата УПИ77, 24, Пи №243, Кв. 25, УПИ 77. 9

Община Своге:

05.03.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 13:45 ч.; 13:45 - 14:00 ч./ - Лесковдол, Общ. Своге: Дренето Лозе, Общ. Своге Мтп Размерица, Общ. Своге Уо, УПИ Х- 438 М. Валога

05.03.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 13:45 ч.; 13:45 - 14:00 ч./ - Редина, Общ. Своге: махала Рединска Китка, М. Шурдилица, М. Текьова Нива, местност Чуклата

05.03.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:45 - 14:00 ч./ - Своге: 1778, 23 Септември, V-1577, Кв. 100, V-2106, Акация, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Балкан, Борова Гора, Бранчовица, Витоша, Вихрен, Воденицата, Възход, Горски Пътник, Гр. Своге, Дреновско Храсте, Дружба, Дунав, Желенско Шосе, Зора, Искър, Искърски Пролом, Кв107, Крайречна (Г. Кирков), Люлин, Мальовица, махала Орлин, махала Осми Тунел, Миньорска, Мургаш, Мусала (Ал. Димитров), Неврелов Дол, Никола Йонков Вапцаров, Опълченска, Орлин, Осми Тунел, Петър Берон, Райко Даскалов, Рединска Китка, Рила, Рудничар, Сердика, Средна Гора, Стефан Караджа, Табаните, УПИ Ix-2252 Кв. 164, УПИ XII-2077 Кв. 154, УПИ ХХI Кв. 139, Устрем, Цар Симеон, Циолковский, Чайка, Черно Море, Юрий Гагарин

05.03.2019 г. /10:00 - 13:45 ч./ - Своге: 1778, Акация, Балкан, Борова Гора, Бранчовица, Воденицата, Възход, Дреновско Храсте, Дунав, Зора, Искърски Пролом, Крайречна (Г. Кирков), Люлин, махала Орлин, Мусала (Ал. Димитров), Никола Йонков Вапцаров, Орлин, Райко Даскалов, Рединска Китка, Средна Гора, Табаните, Цар Симеон, Чайка, Черно Море, Юрий Гагарин

05.03.2019 г. /10:00 - 13:45 ч.; 10:00 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:45 - 14:00 ч./ - Томпсън, Общ. Своге: Александър Стамболийски, Бор, Борис I, Витоша, Даскалов, Димитър Полянов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Люлин, Мах Момчилов Лаг, махала Бабол, махала Бабул, махала Прокопаник, Никола Й. Вапцаров, Пирин, Средна Гора, Стара Планина, Странджа, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски

07.03.2019 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Свидня, Общ. Своге: 3-ти Март, Ангел Кънчев, Балкан, Борова Гора, Васил Левски, Еверест, Еделвайс, Кокиче, Л. Каравелов, Мах Стоевци, Мах Шагерица, махала Гераковци, махала Дашовци, махала Стоевци, Оборище, Отец Паисий, Петко Войвода, Преслап, Първи Май, Христо Ботев (2-ра)

07.03.2019 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Своге: 23 Септември, Александър Вутимски, Борис I, Гео Милев, Горски Пътник, Ивайло, Изгрев (Ем. Марков), Малина, махала Домишлярете, Минзухар, Петър Делян, Радецки, Райна Княгиня, Република, Роза, Слатина, Староселска, Странджа, Тополите (Н. Парапунов), УПИ XII-17,2231 Кв. 32, Чавдар

Община Сливница

05.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ 06.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ 07.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ 08.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Сливница: Гео Милев, Еделвайс, Искър, Хан Кубрат

05.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 06.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 1-ва, 18-та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв. 38, УПИ III-219 Кв. 34, УПИ І--410 Кв. 50, ХVII-244

06.03.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Сливница: Капитан Атанас Узунов, Княз Александър I-Батенберг, Мир, Неделище, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Свети Климент Охридски, Тодор Влайков, Хан Аспарух

08.03.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 17-та, 20-та, 7-ма, местност До Село, УПИ XIV-90 Кв. 6

08.03.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Братушково: V-263, VII-299 Кв. 19, УПИ XVI-300

EspressoNews