Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 08-12 юли

354 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 08-12юли, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Божурище: 022145, 8-ми Март 1а, I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, V-9605, Кв. 84, VI -002024, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия 3, 5, 6, 19 къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк 1, Девети Май, Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ Vі-002003 Кв. 4, 12, 2, VIII-022188 Кв. 10, 7, 9, 13 Имот 002044, Кв. 10, 17, 18, УПИ IV-015063, 5, 5, къща, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър 30, Кв. Девети Септември, Лястовица 2, Мура 2, 3, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен 3б, Стара Планина 5, 3, 7, 1, ТКЗС Кв. 21, УПИ 14-022043 Кв. 9, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ Упи XXXI-1004 Кв. 4, УПИ ХІІІ-015133, Феникс 13, 15, 22, Шести Септември 3, Щъркел 11, Квартал, Кв. 9, УПИ IV-22кв. 5, 56, 85, 53, 4, 6

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: I-212, Кв. 20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, XI-020018 Кв. 44, XXIII-82 Кв. 32, Гурмазовско Шосе 79, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов 4, М. Соларски път УПИ I-023045, Кв. 47, Парцел Іі-77, Кв. 28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ II-021103 Кв. 43, УПИ III-001141, Кв. 39, УПИ III-112 Кв. 11, УПИ IX-159, Кв. 14, УПИ VI-020069, Кв. 44, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ X-022021, Кв. 45, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ ІV-38, Кв. 4, УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване За Строителство, Упи-II-022022, Упи-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански 26, 32, М. Шеовица, М Матерка Кв 35, Вила, къща, УПИ VІІІ-008013, Кв. 34, къща, Вила, Помпа, къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов 2, ХVIII-115, Кв. 15, Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв. 8, къща

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Златуша, Общ. Божурище: ІІІ А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ II-214 Кв. 20, УПИ X-59 Кв. 25, къща, УПИ ІІІ-226, Кв. 22, къща, Вила

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Мала Раковица, Общ. Божурище: С. Мала Раковица, УПИ VI-5, Кв. 2

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: 123. 106, 123. 211, VІІІ-485, Кв. 34, Александър Александров 69, Георги Аспарухов - Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 71, 186, 172, 119, 82, местност Могила, Могила, Пейо Яворов 6, 10, ПИ 123. 274, Пчела 4, УПИ 1-034007, Кв1, М. Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ VI-105 Кв. 8, УПИ XXI, Кв. 17, УПИ ІІ 379/Кв27, УПИ ХVІІ-Общ, Кв. 19, УПИ ХІІ-369, Кв. 29, Упи- XII-148 Кв. 10, УПИ-190кв 15, Упи-IX-485, Кв. 34, Упи V-016025 Кв. 1, къща, къща, М. Гуното,, къща, Вила, Вила, ул. Кокиче №11, Месност Могила

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Росоман, Общ. Божурище: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква, П-ЛІІІ-99, Кв. 15, Вила

09.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище : XIII-43 Кв. 9, ПИ 000189, Ридо 21, УПИ I-155010, Кв. 47, УПИ II-155010 Кв. 47, УПИ VIII - 321, УПИ XVII-262, Кв. 22, Царица Йоанна 13, Черковна 23а, 6, УПИ ХIV-326 Кв. 32, къща, Вила, УПИ ХІХ-32, Кв. 11, УПИ Хх-32, Кв. 11, УПИ XVII-68 Кв. 5, Вила, къща

09.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: IV-020070, XI-020018 Кв. 44, Гурмазовско Шосе 7, ПИ 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141, Кв. 39, Упи-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански 26, 32, къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

10.07.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Божурище, Общ. Божурище: Александър Стамболийски 2, 8а, 11, 14, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Асен Йорданов 11, 7, 6а, 3, 2, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 29, 25, 11, 23а, 21, 18, 33, 5, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С. Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 18а, 19, 21, 7, 14, 9, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29, 2, 55, Жилища 4, 19, 1, 5, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, 23, 23, 23 УПИ ІV, Кв. 33, Заимов 2, 6, 6, 2, 2 23, 2, 2 2, Захари Стоянов 10, 2, 8, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, Летец 9 къща, 7, 3, 9, 5, 1, Люлин 10, 26, 20, 21, 24, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 11, 18а, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й. Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, УПИ I, Кв. 23-А, УПИ II, УПИ II Кв. 35, УПИ II-599, Кв. 37, УПИ VІ-Общ, Кв. 32, УПИ XI-719 Кв. 58, УПИ ІІІ, Кв 32, Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5, 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 16, 7, 12, Явор 20, 8, 21, 22, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон, Офиси на Лава Сервиз, 33, 11, 77, Вп 24980

10.07.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Божурище: Божур 11, 2, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97, 36, 99, 109, 40, 42, Строеж на къща, 107, 93, 48, 34, 48-50, 44а ПИ Хх, Кв. 76, 103, 95, Еделвайс 40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36, Здравец 7, 8, 7, къща, Искър 12а, 16, 13, 7а, 4, 9, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 18, 20, 22, 24, 8а, 26, 23, 28, Кипарис 19, 7, 9, 13, Лотос 3, 11, Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3, Отец Паисий 5, 4, Пролет 6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12, Рила 2, 4, 21, 25, 3, УПИ 16-826, Кв. 76, УПИ VIII-Общ. Кв. 76, Х-54, 100 Кв. 11, Явор Пролет, 9, Янтра 19, 6, 8, 2, 0000, 83, 84, 2, 12, Тп Изгрев

10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Божурище

10.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Божурище: 022145, 8-ми Март 1а, I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, V-9605, Кв. 84, VI -002024, Александър Стамболийски 2, 8а, 11, 14, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Асен Йорданов 11, 7, 6а, 3, 2, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 29, 25, 11, 23а, 21, 18, 33, 5, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С. Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 18а, 19, 21, 7, 14, 9, Далия 3, 5, 6, 19 къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк 1, Девети Май, Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ Vі-002003 Кв. 4, 12, 2, VIII-022188 Кв. 10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв. 10, 17, 18, УПИ IV-015063, 5, 5, къща, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29, 2, 55, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Жилища 4, 19, 1, 5, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, 23, 23, 23 УПИ ІV, Кв. 33, Заимов 2, 6, 6, 2, 2 23, 2, 2 2, Захари Стоянов 10, 2, 8, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, Искър 30, Кв. Девети Септември, Летец 9 къща, 7, 3, 9, 5, 1, Люлин 10, 26, 20, 21, 24, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 11, 18а, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Лястовица 2, Мура 2, 3, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й. Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен 3б, Стара Планина 5, 3, 7, 1, ТКЗС Кв. 21, УПИ 14-022043 Кв. 9, УПИ I, Кв. 23-А, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12, УПИ II, УПИ II Кв. 35, УПИ II-599, Кв. 37, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ Vі-Общ, Кв. 32, УПИ XI-719 Кв. 58, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ ІІІ, Кв 32, УПИ Упи XxxI-1004 Кв. 4, УПИ ХІІІ-015133, Феникс 13, 15, 22, Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5, 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 16, 7, 12, Шести Септември 3, Щъркел 11, Явор 20, 8, 21, 22, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон, Офиси на Лава Сервиз, 33, 11, 77, Вп 24980, Квартал, Кв. 9іх УПИ IV-22кв. 5, 56, 85, 53, 4, 6

Община Годеч

09.07.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 14:15 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Гинци: местност Петрохан, Парцел 255, УПИ II-466, 87, 88, УПИ Ix-485 Кв. 14, УПИ Ііі-209 Кв. 20, къща, къща, Вила

09.07.2019 г. /09:30 - 14:15 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Бракьовци: местност Полеглица

11.07.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Годеч: 003670, I-994, Кв. 134 I-995, Кв. 72, VI-1405, Кв. 130, Академик Игнат Емануилов 1, 1, Акация 1, 5, 2, 1 местност Мало Поле, Александър Милев 24, 34, 30, 13, 28, 26, 18, 36, 20, 32, 19, 38, 40, 9, 22, 17, 15, 51, 23, 2, 10, 7, 14, 8, 11, 6, 12, 16, 9, 5, 1, 4, Александър Стамболийски 3, 48, 37, 64, 11, 28, 25, 29, 30, 9, 17, 44, 39, 70, 49, 1, 9 Магнит, 7, 1, 33, 40, 50, 6, 27, 47, 36, 52, 32, 54, 53, 5, 38, 31, 35, Магнит, 66, 100, 80, 82, 86, 114, 110, 65, 76, 108, 71, 90, 128, 63, 98, 130, 69, 88, 132, 104, 78, 72, 61, 84, 67, 120, 92, 96, 1, Ахтопол 6, Бригадир 3, 4, 5, 1, 6, Васил Друмев 7, 18, 35, 1, 5, 37, 2, Васил Левски 6, 3, 2, 5, 7, 9, 4, 10, 16, 14, 11, 15, 12, 13, 18, Видлич 1, 6, Водопад 1, Гео Милев 8, 5, 4, 10, 1, 2, 3, Георги С. Раковски 9, 7, до 1, 4, Грамада 3, Детелина 12, 15, УПИ Іх-71, Кв. 21, 3, 10, 4, 9, 19, 2, 11, 8, 18, Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, 6, 7, 2, 9, 5, 3, 4, 8, 10, 1, 26, 13, 24, 23, 16, къща, 89, 25, 22, 73, 14, 29, 21, 12, 28, Вила, 27, 15, 11, 18, Дружба 6, 2, 4, 3, 1, 8, 5, 7, 14, 12, 10, Дунав 9 Вила, Елин Пелин 13, 25, 8, 7, 23, 17, 14, 10, 4, 6, 19, 27, 1, 5, 22, 18, 3, 24, 25а, 21, 20, 2, 9, 29, 15, 16, 11, 12, Елха, Заводска 1, 3, Здравец 4, 6, 1, 3, Зли Дол 67а, 53, 71, 45, 73, 67, 49, 55, 79, 59, 57, 65, 75, 44, 81, 56, 69, 39, 43, 41, 60, 61, 77, 58, 47, 16, 13, 19, 6, 12, 27, 17, 5, 38, 28, 2, 29, 32, 8, 7, 23, 25, 18, 33, 10, 26, 24, 3, 21, 20, 1, 30, 4, 15, 37, 14, Иван Вазов 25, 27, 29, 23, 21, 25а, 12, 14, 19, 21, Искър 1 Кв. Старо Село, Йордан Йовков 23, 2, 7, 13, 4, 10, 3, 23 къща, 8, 11, 9, 17, 1, 19, 5, 14, 21, 15, 6, Клокотиш 1, 10, 7, 3, 8, 5, 11, 6, 4, 2, 12, 13, Кокиче 3, 1, 2, Ком, Космонавт 20, М. Свинарника, Мали Ком 31, 30, 20, 32, 27, 36, 26, 22, 24, махала Джуричова 3 къща, Вила, къща, 75 Вила, Вила №15, махала Трап, Мерудая 19, 18, 26, 29, 1, 11, 9, 3, 7, 5, 8, Местн. Цоланова, местност Ваге Параклис, Найденова махала Найденова, Найденова махала, Найденовци, Незабравка 12, 5, 8, 7, 4, 3, 6, 9, 2, Никола Й. Вапцаров 7, 14, Никола Петков 32, 28, 26, 34, 21, 27, 25, 38, 30, 19, 24, 36, 23, 15, 5, 3, 9, 12, 11, 17, 8, 7, 4, 6, 13, 22, 14, 18, 10, 19, Нишава 9, 17, 23, 19, 57, 13, 21, 15, 29, 25, Осми Март 14, 6, 1, 4, 2, 9, 3, 23, 7, 13, 12, 5, Отец Паисий 18, 15а къща, Паисии 2, 7, 17, 8, 3, 14, 16, 5, 1, 11, 6, 9, 12, 10, 18, 4, Панджина и Пешичова 5, Парижка Комуна 9, 11, 14, 7, 8, 2, 3, 12, 7, 5, 6, Петрова Бара 10, Петрохан 14, 11, 1, 6, 3, 10, 5, 13, 9, 8, 2, 4, 7, ПИ 004087 Найденова Махала, Поляница 6, 10, 8, 7, 1, 2, 3, 4, Проф. Александър Милев 54, Първи Май 15 УПИ ХVі-1375 Кв. 112, 1, 6, 4, 8, 2, Раковски 13, Република 12, 51, 44, 36, 40, 47, 45, 41, 38, 50, 46, 16, 32, 2, 18, 30, 5, 25, 19, 35, 17, 22, 20, 37, 29, 23а, 21, 10, 3, 7, 9, 8, 28, 12, 23, 11, 27, Рибарска 1, 5, 7, 2, 4, 5, 3, Русе 23, 32, 9, 27 Кв. Цикура, 35, Свобода 1, 1, 1, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 Кв. 110, 50, 35, 13, 1, 3, 20, 6, 10, 5, 8, 13, 19, 25, 21, 26, 37, 23, 18, Склад, 30, 28, 32, 24, Сохая 16, 9, 7, 3, 6, 5, 18, 1, 8, Старо Село, Стефан Караджа 3, 10, 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 12, Тинтява 2, 22, 5, 1, 9, 2, 13, 4, 7, 11, 10, 3, 6, Тодор Каблешков 19, 14, 2, 10, 7, 19, 8, 3, 1, 5, 12, Трап Бунгало, 60, ул. 3-та №35а, УПИ 006939, УПИ Vіі-1927, Кв72, УПИ Іі-837, Упи-І, Кв. 138, Хаджи Димитър 2, 10, 3, 25, 8, 6, 5, 1, Хан Аспарух 23, 6, 1а, Хан Крум 4, 5, Христо Ботев 2, 6, 4, 10, 11, 7, 3, 13, 14, 9, 1, 5, 8, Христо Смирненски 13, 19, 15, 17, 36, 24, 28, 22, 26, 32, 30, 34, 9, 11, Цар Иван Шишман, Цикура Вила, къща, Цоланова 9, 13, Явор 3, 2, 5, 6, 1, 4, 7, 10, 12, Ямбол 9, УПИ Vіі-1523, 1663, Кв. 114, УПИ 12-1314, УПИ Vі-1523, Кв. 114, къща, 9, 3, 2, 5, 1, 8, 18, 6, 7, 4, махала Трап

11.07.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Шума, Общ. Годеч: извън регулация, П-Л XIx-53, Кв. 3, УПИ XVII-41, Кв. 11, УПИ ХV-23, Упи-VII-78, къща, Вила, УПИ VVII-71в. 1

11.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Годеч: Академик Игнат Емануилов 1, Ахтопол 6, Видлич 1, махала Джуричова 3 къща, Първи Май 15 УПИ ХVі-1375 Кв. 112, Русе 23, 32, 9, 27 Кв. Цикура, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 Кв. 110, Хан Аспарух 23, 6, Хан Крум 4, 5, Цар Иван Шишман, Цикура, Ямбол 9, УПИ VІІ-1523, 1663, Кв. 114, УПИ 12-1314, УПИ Vі-1523, Кв. 114

12.07.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Годеч: Академик Игнат Емануилов 1, Ахтопол 6, Видлич 1, махала Джуричова 3 къща, Първи Май 15 УПИ ХVІ-1375 Кв. 112, Русе 23, 32, 9, 27 Кв. Цикура, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 Кв. 110, Хан Аспарух 23, 6, Хан Крум 4, 5, Цар Иван Шишман, Цикура, Ямбол 9, УПИ VІІ-1523, 1663, Кв. 114, УПИ 12-1314, УПИ VІ-1523, Кв. 114

Община Драгоман 

08.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драгоман: Акация

08.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 11.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Големо Малово, Общ. Драгоман: УПИ І-340, Кв. 32а, УПИ ХI-92, Кв. 15, къща, УПИ VІІІ-233, Кв. 16, Вила

09.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - Цацаровци, Общ. Драгоман: Вила, Вилна Зона Язовира, Вила

09.07.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Цацаровци, Общ. Драгоман: Вилна Зона Язовира, Вила

Община Костинброд 

08.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Богьовци, Общ. Костинброд: XIX-198, 264, Кв. 13, Имот 5340057, ПИ 534. 50, УПИ I-193 Кв. 16, УПИ II -29, Кв. 9, къща, №, Вила

08.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 11.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Царичина, Общ. Костинброд: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, Вила, Фургон, махала Севил

11.07.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Костинброд: Ширината

11.07.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Царичина, Общ. Костинброд: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, махала Старо Село, Местн. Старо Село Сглобяема Жилищна Сграда, Паликарци, 1, Вила, Фургон, махала Севил, Вила

11.07.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: 101. 146, 101. 289 Кв. 63а, XIV-204, Имот 111. 10, Кв5 12, М. Разкръсте, ПИ 101, П-Л Іі-224, Кв. 27, ПИ 038151, ПИ 266, Вила, Вила, Вила, ПИ 038023, 038030 Кв. 8

11.07.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски 53, 60, 55, 54, 52, 56, Ален Мак 5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а, Бузлуджа 3, 6, 10, 8, 2, 12, 5, Вишня 10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12, Георги Бенковски 2, 3, 5, Йордан Йовков 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 88а, 71а, 71, 79, 80, 77а, 83, Китка 3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6, Лилия 21, 23, 12, Ломско Шосе 62, 56а, 58, Люляк 11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17, Мизия 25, 3, 22, 5а, 13, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23, Плиска 1, Родина 2, 7, 4, 5, 1, 3, Русе 2, 8, 11, 22, 26, 7а, 9, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3, Славянска 169, 175, 167, София 4, Странджа 1, Шейново 5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а, Шипка 15, 5, 4а, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 20, 25, 19, 23, 9, 13, 5а, 11, 16, 21, 1, 12, 17, 8, 24, 2, 18, Янко Забунов 1, 25а, 13, 15, 11, 6, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 8, 16, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 25б, 21, 22, 24а, 25, 10, 9, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14

11.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Голяновци, Общ. Костинброд: 408. 91, ПИ 350028, М. Керената, Вила, местност Страната

11.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: Стожера, УПИ 508113, М. Стожера, махала Стожера

11.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./   На 12.07.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: 508, 161

11.07.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Еделвайс 6а, 4, 2, 6, местност Бачийте, Момина Сълза 12, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, Обединена 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 20, 41, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, УПИ XVIII-1600, Кв. 61, Упи-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978, 38 Кв. 42, Шияковци УПИ XVII-4234 Кв. 63

12.07.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: В. З. Градец Кв. 48, М. Страната, Вила

Община Своге 

09.07.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 14:15 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Добравица, Общ. Своге

09.07.2019 г. /09:30 - 14:15 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Брезе, Общ. Своге: 06272. 159. 9901, Келемеровци, УПИ І-55, Кв. 9, ХI-59, 60, Кв. 9

09.07.2019 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Добърчин, Общ. Своге: М. Люшничец, Вила

09.07.2019 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Завидовци, Общ. Своге: Вила, Цъфти Трън

09.07.2019 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Искрец, Общ. Своге: 048015, 055051м. Ливадите, I-133, Кв. 21, VII-630, Кв. 59, VІІІ-369, Кв. 16, Акация 1, Божица 4, 3, 42, 31, Бор 1, Бреза 3, 7, Брест 7, Васил Левски 245, 17, 24, УПИ І-516, Кв. 25, 13, 15, УПИ Х-418, Кв. 210, 17 213, 21, 1, 69, 13, 137, 47, 60, 81, 91, 132, Витоша 6, 3, 2, Възраждане 3, Габер 3, 8, 6, 10, 39, 18, 16, 14, 26, Здравец 5, 9, Ивайло 6, Иван Вазов 5 къща, 19, Извирало, Искра 11 къща, 37, 12, 8, 39, 2, 35, 6, 4, 5, 41, Искър 30, 22, 39, 13, 25, 37, 19, 28, 15, 29, 8, 50, 34, 47, 45, 27, Калоян 1, 5, 1, Кв. Коньовци, Ком 3, 7, Кукла 1, Латинка 21, 15, 5, 1, Ливаге, махала Баломир Вила, махала Божица, махала Букет 231, Вила, махала Букет и Коньовци, 228, махала Джагаловци, махала Джуринци, махала Дупни Камък 245, махала Коньовци Вила, махала Кукла Вила, махала Кулинци, махала Сврачковци, махала Севкинци, махала Тонинци, махала Ценов Мост, махала Чуй Петел 10, Меча Поляна 1, Морава 6, 12а, Петрохан 11, 29, 46, 11, 8, 13, 33, Прекрутовци, Самоковска 19, Санаториума, Стара Планина 9, 4, 2, 8, 19, 31, 15, Тепавицата 6, 10 къща, 16, УПИ I-436 Кв. 28, УПИ III-481 Кв. 29, УПИ III-481 Кв. 29, УПИ III-544 Кв 53, УПИ IV-Кв 72, Христо Ботев 253, 119, 121, 111, 140, 154, 113, 136, 131, 107 къща, 125, 146, 99, 85, 130, 79, 97, 132, 48, 30а, 46, 30, 44, 45, 40, 24, 43, 17, 23, 39, 15, 66, 52, 80, 69, 51, 49, 61, 78, 76, 72, 68, 63, 74, 64, 70, 47, 62, 59, 14, 12, 16, ХхIх-608, Кв. 34, Църква 5, Чичер 1, Чуй Петел 46, 8, Явор 5, Ясен 3, 78, Вила, 125,

09.07.2019 г. /14:15 - 14:30 ч./ -  Своге: Домишлярете, махала Брестака, махала Свиново, Общ. Своге Мтп Свиново, Слатина, Осп Свиново

11.07.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Свидня, Общ. Своге: 3-ти Март 41, Еверест № 10, 4, 7, 15, 11, 13, 9, Л. Каравелов 13, . 17, 12, 23, 8., 32, 24, 21, 17, 7, 14, 28, 26, 5, 16, 22, 10, 18, 19, 15, 25, 9, 30, 8, Любен Каравелов 8, М. Падеж, Манастирска Ливада, махала Батул-Турски Пролог, махала Манастирска Ливада 220, Вила, 221, Бунгало, 219, махала Дашовци, махала Кардашово 239, 210, 203, Вила, 236, 241, махала Стоевци, Оборище 11, Отец Паисий 54, 36, Правец 204, Преслап, Първи Май 20, 9, 7, 18, 16, 22, Свобода 11, 3, 1, 9, 7, Стара Планина 18, 3, 9, 16, 10, 13, 7, 14, 1, 11, 5, 12, Чавдар 8, Шипка 1, 5, 3, 6, Вила

11.07.2019 г. /10:15 - 14:00 ч./ -  Своге: Кв. Домишлярете, махала Домишлярете, Слатина Вила

Община Сливница 

08.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 11.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: 21-ва 3, 36-та 3, 41-ва 107, III-288 Кв. 48, IV, 460, Кв. 42, VII-275кв 50, Детелина (Д. Благоев) 3, Здравец (Бр. Станиславови) 21, 6, Иван Вазов УПИ І-641, Кв. 1, УПИ 11-616 Кв 8, УПИ XIV-203, УПИ ХХVІІІ-188, Кв.49, Кметство, Тп Дулерови

08.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 10.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 11.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ 12.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Васил Априлов 17, 23, 24, 25, 20, 22, 28, 19, 27, 29, 26, 21, Войнишка махала, Георги С. Раковски 8 А, 21, 38, 22, 12, 16, 35, 10, 24, 40, 28, 17, 33, 37, 34, 41, 23, 36, 32, 30, 20, 18, 19, 15, 14, 16а, 42, 29, 26, 25, 43, 27, Гургулят 7, 16, 9, 5, 11, 14, 13, 12, 3, 15, 8, 10, 1, 6, Капитан Радко Димитриев 46, 48, Михаил Георгиев Кенин 27, 19, 28, 30, 36, 38, 35, 34, 15, 26, 25, 21, 32, 24, 17, Паисий Хилендарски 6, Шейново 2, Юрий Гагарин 31, 27, 110 УПИ V-1624 Кв. 35, 84, 86, 100, 74, 98, 35, 114, 80, 76, 37, 82, 108, 39, 78, 25, 96, 102, 29, 43, 112, -

09.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - Драготинци, Общ. Сливница: къща, Вила

09.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - Извор, Общ. Сливница: УПИ Ix-28, Кв. 17, УПИ ХVіі-53, Вила, МестностКошарище

09.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - Пищане, Общ. Сливница: махала Пометковци

09.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - Повалиръж, Общ. Сливница: къща

10.07.2019 г. /11:30 - 15:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Ангел Кънчев 2, 2 2, Васил Левски 21, 43, Вишая 87, 4, 8, 6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5, 18, 2, 33, 3, 1, 4, Капитан Олимпи Панов 19, 15, 18, Освобождение 13, 4, 13а, 9, 10, 1, 9а, 2, 6, 15, 7, 14, 5, 8, 3, 12, Отец Матей Преображенски 6, 30, 32, 2, 3, 16, 5, 24, 12, 28, 18, 1, 10, 34, 26, 9, 14, 22, 8, 20, 4, 7, Паисий Хилендарски 76, УПИ Хіі-1823, Кв. 17, Патриарх Евтимий 41, 37, 38, 45, 32, 35, 42, 31, 46, 33, 36, 44, 39, 43, 40, Тодор Каблешков 10, 13, 5, 11, 12, 1, 8, 16, 3, 9, 7, УПИ XII - 512, 513, Кв. 116, Хан Омуртаг 5, 3, 7, 1, 11, 9, Христо Ботев 25, Цар Калоян 20, 14, 15, Шипка 4, 10, 9, 8а, 8, 1, 3, 6, 2, 5, 43

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews