Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 13-17 януари

363 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман и Костинброд ще има в периода 13-17 януари, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 14.01.2020 г. /10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Божурище: 022145, 8-ми Март 1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, V-9605, Кв.84, VI -002024, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия 3, 5, 6, 19 къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк 1, Девети Май, Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ Vі-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИ IV-015063, 5, 5, къща, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър 30, Кв. Девети Септември, Лястовица 2, Мура 2, 3, ПИ 65 Кв.9ти Септември, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен 3б, Стара Планина 5, 3, 7, 1, ТКЗС Кв.21, УПИ 14-022043 Кв.9, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв.12, УПИ V -002004 Кв.4, УПИ V-02249 Кв.10, УПИ XII -38 Кв.3, УПИ XIII -002004 Кв.4, УПИ УПИ XXXI-1004 Кв.4, УПИ Х-022044 Кв.9, УПИ ХІІІ-015133, Феникс 13, 15, 22, Шести Септември 3, Щъркел 11, Квартал, Кв.9іх УПИ IV-22кв.5, 56, 85, 53, 4, 6

На 13.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Храбърско, Oбщ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв.20, вила

На 13.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70 Лятна Кухня, IV-Училище, Ix-108, Кв.16, VI-70, Кв.7, VI-84, Кв.10, Васил Левски 74, Иван Вазов 12, М.Гуното УПИ XxII-041138 Кв.14, УПИ I-122, 123, УПИ V-29 Кв.11, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ ХІ-102 Кв.15, Христо Ботев 90, къща, 51, къща

На 14.01.2020 г. /09:45 - 11:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв.21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 местност „Голи Връх“, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 местност „Голи Връх“, V-028096, Кв.1 местност „ Голи Връх“, VI-028096, Кв.1 местност „Голи Връх“, VII-028073, Кв.1 местност „Голи Връх“, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, III-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ 024020, Кв.4, УПИ II-178 Кв.21, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IV-179 Кв.21, УПИ Ix-029062 Кв.1, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ XXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИ Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат, махала Бобен, УПИ III-391, махала Бобен, вила, вила, местност „Гъзелев Дол“, 0, къща, вила, къща, махала Бобен

На 14.01.2020 г. /10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 13:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ -  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов 2, ХVIII-115, Кв.15, Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв.8, къща

На 14.01.2020 г. /10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 13:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Златуша, Общ. Божурище: №ІІІ А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ II-214 Кв.20, УПИ X-59 Кв. 25, къща, УПИ III-226, Кв.22, къща, вила

На 14.01.2020 г. /10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: 023020, I-212, Кв.20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, IV-18.228, XI-020018 Кв.44, XxIII-82 Кв.32, Гурмазовско шосе 79, Гурмазовско шосе 7, Любен Каравелов 4, М.Соларски Път УПИ I-023045, Кв.47, Парцел II-77, Кв.28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, ПИ 18174.20.63, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ II-021103 Кв. 43, УПИ III-001141, Кв.39, УПИ III-112 Кв.11, УПИ Ix-159, Кв.14, УПИ VI-020069, Кв.44, УПИ VII-001156, Кв.39, УПИ VII-008035 Кв.34, УПИ VII-270, Кв.24, УПИ X-022021, Кв.45, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ ІV-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ ХIII-106, Кв. 12, УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански 26, 32, М. Шеовица, М Матерка Кв 35, вила, къща, УПИ Vііі-008013, Кв.34, къща, вила, Помпа, къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Божурище: Девети Септември 5

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: 023020, I-212, Кв.20, IV-020070, IV-024064, IV-18.228, XI-020018 Кв.44, XxIII-82 Кв.32, Гурмазовско шосе 7, Любен Каравелов 4, М.Соларски Път УПИ I-023045, Кв.47, Парцел II-77, Кв.28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, ПИ 18174.20.63, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141, Кв.39, УПИ III-112 Кв.11, УПИ Ix-159, Кв.14, УПИ VII-001156, Кв.39, УПИ VII-008035 Кв.34, УПИ VII-270, Кв.24, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ ІV-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ ХIII-106, Кв. 12, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански 26, 32, къща, Навес За Минерални Торове, Фургон, М Матерка Кв 35, вила, къща, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, къща, вила, Помпа

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ -  Мала Раковица, Общ. Божурище: С.Мала Раковица, УПИ VI-5, Кв.2

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: 123.106, 123.211, Vііі-485, Кв.34, Александър Александров 69, Георги Аспарухов - Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 71, 186, 172, 119, 82, местност Могила, Могила, Пейо Яворов 6, 10, ПИ 123.274, Пчела 4, УПИ 1-034007, Кв1, М.Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ VI-105 Кв.8, УПИ XV-94.43 Кв.1, УПИ XXI, Кв. 17, УПИ II 379/Кв27, УПИ ХVіі-Общ, Кв.19, УПИ Хіі-369, Кв.29, УПИ- XII-148 Кв.10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485, Кв.34, УПИV-016025 Кв.1, къща, къща, М.Гуното,, къща, вила, вила, ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Росоман, Общ. Божурище: 63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, УПИ IV-58, Кв.9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв.22, Черква, П-Л ІІІ-99, Кв.15, вила

На 14.01.2020 г. /10:00 - 13:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ -  Хераково, Общ. Божурище: XIII-43 Кв.9, ПИ 000189, Ридо 21, УПИ I-155010, Кв.47, УПИ II-155010 Кв.47, УПИ VIII - 321, УПИ XVII-262, Кв.22, Царица Йоанна 13, Черковна 23а, 6, УПИ ХIV-326 Кв.32, № , къща, вила, УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ Хх-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, вила, къща

Община Годеч

На 13.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Годеч: М. Молак, махала Молак, Молак УПИ II-215, Кв.18, вила, къща, УПИ I64 Кв.7, VIII-142, Колиба

На 13.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 14.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

Община Драгоман  

На 13.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Ново Бърдо, Общ. Драгоман: вила, къща

Община Костинброд

На 13.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87, 331 М. Над Училището, къща

На 13.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: Васил Левски 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 вила, 17, 25, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Кап.Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, Площада, Първи Май 4, 2, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, УПИ I- 574 Кв.39, УПИ IX-651, Кв.41, УПИ VII Кв.34, Хан Аспарух 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, Христо Ботев 34, 37, 23, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шопска Комуна 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45, 85

На 15.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 17.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: XXXVI-1362 Кв 180, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско шосе 88, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Топола 4, 2, УПИ XXI-1362 Кв.180, УПИ XXII-1362, Кв.180180, УПИ XXXII-1364, Kw.180, ХХХ-1364, Кв.180, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман и Костинброд - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews