Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 21-25 октомври

432 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 21-25 октомври, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

Община Божурище  

На 21.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ-2-Кв. 20, Вила

На 21.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ На 25.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: Вила

На 21.10.2019 г. /11:00 - 15:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, VIII-024012, Кв. 3, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kв. 21, Х-162002, Хан Кубрат, местност Гъзелев Дол, 0, къща

На 21.10.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: VІІІ-485, Кв.34, Александър Александров 69, Космонавт Георги Иванов 172, 119, УПИ VI-105 Кв.8, УПИ- XII-148 Кв.10, УПИ-IX-485, Кв. 34, къща

На 23.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Златуша, Общ. Божурище: №ІІІ А-56 Кв.5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 Кв.25, къща

На 23.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: VIII-042140, Кв. 45, Васил Левски 9, ПИ 043001, Строителен УПИ XIII-513, УПИ V-045062 Кв. 73, УПИ VII-045106 Кв. 53, УПИ VІ-045140, УПИ ІV-296, Вила

На 24.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: I-040225, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИ IV-045132 Кв.54, УПИ XIII-233 Кв.42, УПИ Х-244 Кв.42, Вила

На 24.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: IX-108, Кв.16, VI-84, Кв.10, Иван Вазов 12, М. Гуното УПИ XXII-041138 Кв.14, УПИ I-122, 123, УПИ V-29 Кв.11, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИХІ-102 Кв. 15, къща

На 24.10.2019 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Божурище: Васил Левски 43, 22, 47, 49, 34, 18, 36, 33, 37, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 63, 32, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30, Витоша 27, 31, 37а, 37, 36, 32, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29, Георги Бенковски 41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 32, 39, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49, Иван Вазов 44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 36, 27, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50, Отец Паисий 25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30, Ягода 9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1, МТП Божурище, МТП Север

На 25.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв.2, къща,, ТП Скала Махала

Община Годеч

На 22.10.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Губеш, Общ. Годеч: УПИ VII-125, Кв. 18

На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Бърля, Общ. Годеч: УПИ Х, Кв. 24

На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Комщица, Общ. Годеч: УПИ-XII, Вила

На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Смолча, Общ. Годеч: Вила

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, къща

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Равна, Общ. Годеч: къща

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Станинци, Общ. Годеч

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова Мтп, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина № , Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М. Молак, махала Елечанова Вила, махала Молак, Молак УПИ Іі-215, Кв. 18, Вила, къща, УПИ I64 Кв. 7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот. 2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й. Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, Кв. 45, УПИ VIII-364 Кв. 49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, № , 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ -  Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, Кв. 26

На 24.10.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Върбница, Общ. Годеч: къща, Вила

Община Драгоман

На 21.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Начево, Общ. Драгоман: Вила

На 22.10.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Големо Малово, Общ. Драгоман: УПИ І-340, Кв. 32а, УПИ ХI-92, Кв. 15, къща, УПИ VІІІ-233, Кв. 16, Вила

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Драгоман

На 22.10.2019 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Чепърлинци, Общ. Драгоман: Обект Гърмище

Община Костинброд

На 21.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд: местност Раниславци, УПИ III-10, Вила, М. Балач, 1, Вилна Зона, къща

На 22.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: Атанас Гълъбов 2, Блато, Васил Левски 70, 60, 68, 50, 53, 64, 52, 39, 38, 66, 56, 57, 44, 72, 35, 51, 58, 40, 65, 41, 59, 37, 67, 48, 55, 62, 42, 45 къща, 47, 49, 78, 63, 71, 54, 76, 74, 33, Вит 6, 13, 5, 11, 8, 2, 3, 17, 12, 15, 7, 19, 2а, 4, 9, Витан 40, 28, 32, 30, 26, 38, 23, 25, 21, 24, Витоша 1, 5, Дунав 2, 5, 1, 3, Камчия 2, 3, 4, 5, 8, 12, 6, 10, Ком 13, 22, Мир 4, 1, 3, 6, Мусала 3, 5, 2, Пирин 2, 4, 6, 7, 1, 5, Струма 17, 10, 15, 13, 11, 12, 7, 9, Тополница 26, 15, 18, 38, 24, 20, 14, 22, 10, 17, 16, 3, 7, 6, 11, 5, 36, 9, 13, 2, 8, 32, 12, 34, УПИ XIII-207 Кв.8, Шипка 2, Шопска Комуна 62

На 23.10.2019 г. /09:33 - 13:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87. 196, Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81. 44, М. Самовилски Връх, местност Самовилски Връх, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7

На 23.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Костинброд: XI-3760, Акация, Белица Павилион, Варна 5, 3, 2, 3а, 19, 16, 9, 7, 18, 12, 4, 11, 17, 10, 15, 1, 13, Георги С. Раковски 83, 105, 92, 113, 107, 85, 94, 111, 96, 103, 90, 109, 88, 88а, 86, Дунав 15, 10, 12, 8, 8, 7, 6, 3, 13, 2, 4, 5, 11, Иван Вазов 1-Б, Иглика 5, Калиакра 5, 13, 15, 7, 11, 9, 3, 17, 1, Ломско Шосе 9, Кв. 142, 16а, 8, 28, УПИ XII-3961, Кв. 143, 34, 3а, 17, 5, 4, 18, 7, 20, 1а, 63, 10, 16, 300, 2, 20, 32, 12, 14, 15, 26, 10а, 92а, 30, 23, 1, 22, 17г, 4а, 11, 13, 17, 3, 19-3, 6, 18а, Мусала 1, 12, 5, 4, 2, 6, 10, 9, 8, 3, Път 81, Ропотамо 4, 2, 1, Славянска 129 къща, 40, 83, 81, 10, 97, 8789, 115, 91, 79, 105а, 87-89, 111а, 119 къща, 101, 95а, 87, 107, 42, 103, 93, 95, 127 къща, 111, 44, 46, 123 къща, УПИ VII-2408, Кв. 142, 131 къща, 48, 50, 99, 1, 113, 105, 38, 109, 97а, 36, 24, 121, 119, 77, 109а, Спартак 3, 4а, 9, 22, 4, 6, 16, 5, 8, 10, 7, 2, Дунав, 1, Умни Брег, УПИ XVIII-2309 Кв. 148, Филип Тотю 39, УПИ Ікв. 142а

На 24.10.2019 г. /09:33 - 15:00 ч./ - Царичина, Общ. Костинброд: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, Вила, Фургон, махала Севил

Община Своге

На 21.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Реброво, Общ. Своге: махала Преслъп Вила

На 21.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Томпсън, Общ. Своге: махала Купен, махала Равнище, махала Брънбарите, Тодор Каблешков 14, къща, Вила, къща

На 21.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге: МТП Церецел, Вила, Вила, Вила

На 21.10.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 22.10.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 23.10.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 24.10.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Свидня, Общ. Своге: М. Падеж, махала Стоевци, Преслап

На 24.10.2019 г. /10:30 - 14:00 ч./ - Церово, Общ. Своге: Борис I 7, 13, Георги Георгиев 3, Димо Хаджидимов 10, Латинка 20, Теменуга 10, Хан Кубрат 6

На 24.10.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Желен, Общ. Своге: П-Л ХІ-45, Кв. 2, Вила

На 24.10.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ -  Своге: Заря, Култура 11, Път 16

Община Сливница

На 21.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 25.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: VII-180, Кв. 140, Безименна 10, Бъдеще 4, Войнишка махала 1, къща, Строеж, Кореняк 3, 6, 2, 9, 15, 8, 10, 13, 12, 7, 5, 1, 4, 11, Лозан Арсов 28, 11, 22, 32, 9, 23, 40, 19, 38, 18, 21, 16, 2, 15, 4, 8, 34, 10, 30, 27, 14, 29, Победа 4, 6, 2, Работник 35, 51, 62, 64, 60, 49, 48, 45, 41, 58

На 21.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 1, 2, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя и Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVіі, Кв. 8, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Самуил 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Симеон Велики 115, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, 35

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews