Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 25-29 ноември

194 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 25-29 ноември, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 25.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 26.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 27.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 29.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище:  Алек Мак 1, Ален Мак 22, Упи-2-Кв.20,  Вила

На 25.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, Iv-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност  Голи Връх, VI-028096, Кв.1 Местност  Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 52, М. Балин Дол, М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ Х-029062 Кв.1, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 27.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 Г. /09:30 - 16:00 ч./  На 29.11.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Росоман:  63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, УПИ IV-58, Кв.9, Упи XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв.22, Черква,  П-ЛІІІ-99, Кв.15, Вила

На 27.11.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: Георги Аспарухов - Гунди 17, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 82, Пейо Яворов 6, 10, Пчела 4, Упи 3-227 Кв. 18, УПИ XXI, Кв. 17, УПИ ХVІІ-Общ, Кв.19, УПИ-190кв 15, УПИV-016025 Кв.1,  М.Гуното,, Къща, Вила

На 28.11.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: V-9605, Кв.84, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия 3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър 30, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Стара Планина 5, 3, 7, 1, УПИ УПИ XXXI-1004 Кв.4,  85, 53, 4

Община Годеч

На 25.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 26.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 27.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 г. /09:30 - 16:00 г./  На 29.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Годеч:  Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, Свобода 1

На 25.11.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Лопушня, Общ. Годеч:  008010, УПИ IV-142, Кв.16, УПИ XIII-5, Кв.5,  Къща, Вила

На 25.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 26.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 27.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 29.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Туден, Общ. Годеч:  015065, IV-86 Кв.3, Труден, УПИ I  Кв.6,  Вила

На 25.11.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Шума, Общ. Годеч: Ракето

На 26.11.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Бракьовци, Общ. Годеч: Местност Полеглица

На 26.11.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч./ - Гинци, Общ. Годеч:  Местност Петрохан, Парцел 255, УПИ II-466, 87, 88, УПИ IX-485 Кв.14,  УПИ ІІІ-209 Кв.20, Къща, Къща, Вила

Община Драгоман

На 27.11.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Драгоман:  Велчова Завера 9, 5, 24, 16, 18, 14, 19, 13, 10, 3, 11, 1, 22, 20, 7, 4, 2, 6, 15, 26, 17, Кольо Фичето 21, 2, 18, 3, 8, 17, 4, 35, 6, 27, 5, 16, 31, 7, 11, 13, 33, 29, 15, 12, 23, 19, 10, 25, 14, Никола Й.Вапцаров, Синчец 7, 2, 5, 3, 6, 4, 1, 8, 12, 10, 9, Стефан Стамболов 22, Христо Ботев 3, 45, 1, 59, 19, 31, 10, 17, 15, 12, 37, 46, 39, 20, 16, 35, 6, 4, 21, 33, 64, 50, 52, 27, 9, 11, 18, 2, 29, 44, 13, 7, 8, 56, 48, Цар Симеон Велики 12, 6, 9, 11, 2, 3, 1, 7, 8, 5, 4, 13

На 27.11.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драгоман:  Ярловци

На 25.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 26.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 27.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 Г. /09:30 - 16:00 ч./  На 29.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Мало Малово, Общ. Драгоман: УПИ IV-15

Община Костинброд

На 25.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 26.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 27.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 28.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 29.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: Васил Левски 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Кап.Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, Площада, Първи Май 4, 2, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, УПИ I- 574 Кв.39, УПИ IX-651, Кв.41, УПИ VII Кв.34, Хан Аспарух 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, Христо Ботев 34, 37, 23, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шопска Комуна 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45,  85

На 26.11.2019 г. /12:15 - 16:00 ч./ - Костинброд: УПИ II 4162, Бреза 4, 5, 2, 1, 6, 3, Георги С. Раковски 44, 61, 69, 67, 59а, 55, 42, 73а, 77, 73, 44а, 65б, 40, 61а, 79, 57а, 58, 83, 50, 57, 65а, 60, 54, 52, 81, 63, 46, 62, 65, 46а, 71, 50а, 75, 59, Зора 9, 7, 2, 5, 8, 6, 3, 4, Йордан Йовков 38а, 36, 21, 44, 40а, 19д, 46, 46а, 17, 19, 25, 24, 23, 42а, 123, 57, 38, 40, 44а, 42, 38 Къща, 19г, Ломско Шосе, Нарцис 9, 10, 10а, 1а, 12, 5, 8, 1, 7, 3, 4, Охрид 52, 78а, 45, 51, 53, 78, 50, 72, 35а, 56, 37а, 48, 57, 53а, 33а, 37, 55, 47, 54, 64, 51а, 70, 39, 80, 74, 68, 31, 64а, 76, 62, 58а, 49, 41, 66, 35, Поп Богомил 10, 5, 7, 8а, 6, 1, 8, 12, 3, Славянска 85, 23, 63, УПИ XLII-7642 Кв.123, УПИ XLIII-7643, Кв.123, УПИ XXXII-7644 Кв.123, Цар Калоян 9, 11

На 26.11.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ - Голяновци, Общ. Костинброд: VI-Общ, Кв.25, Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Местн.Ул.Централна 9, Ул Лилия Упи 322 Кв.22, УПИ IV-40 Кв.19, УПИ V-Общ. Кв.25, УПИ XIX-50 Кв.6, УПИ XXIII-50, УПИ ХVІ-219, Кв.13, Хан Аспарух 9, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027

На 27.11.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: Ален Мак 26, 16, 20, 34, 41, 28, 29, 13, 2а Мах.Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 5, 4, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 23, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж В Упи Vі-113, Кв.77а, 5, 3, 9, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах .Хаджия, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Спортист 4, Средна Гора 6, Тракия 3, 5, 1, Упи 7-113 Кв.77, Упиxxі-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Крум 2 Къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5

На 27.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: XXXVI-1362 Кв 180, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Топола 4, 2, УПИ XXI-1362 Кв.180, УПИ XXII-1362, Кв.180180, УПИ XXXII-1364, Kw.180, ХХХ-1364, Кв.180, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, Упи 503050, 10, 8, 3а, 3, 1

На 27.11.2019 г. /11:45 - 12:45 ч.; 15:15 - 16:15 ч./ - Костинброд: Асен Златаров 15, 3, 10, 11, 10а, 13, 7, 9, 8, 6, 4, 5, Бачо Киро, Валери Чкалов 2, 10, 20, 6, 12, 4, 14, 16, 18, 16а, 8, 22, Васил Левски 6, 10, 2, 4, 8, Възход 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Георги С. Раковски 56, 55, 75, 45, Детелина 8, 12, 15, 17, 13, 19, Димчо Дебелянов 27, 33, 16, 20, 22, 29, 31, 24, 35, 18, 28, 26, 13, 11, 25а, 6, 19, 14, 21, 23, 25, 23 1, Захари Зограф 2, 3, 1, Зора 1, Йордан Йовков 16, 15, 22, 5к, 7, 10, 17, 9, 12, 22 А, 13, 11, 14, 26, 5д, 10, 5а Къща, 5, 1, 2, 3, Момина Сълза 1а, 2, 3, 4, 2а, 1, Никола Й Вапцаров 4б, 12, 12 Единство, 11, 13, 17, 19, 15, Обединена 46, 58, 56, 42, Охрид 28, 34, 38, 36, 30, 25, 21, 42, 44, 17а, 27, 23, 26, 13a, 17, 32, 46, 29, 19, 40, 15, 11, 1, 11, 13a, Плиска, Поп Богомил 2, 2 1, Преслав, Ул Илинден 4, УПИ VI-1524, УПИ XXVII-4019, Кв.60а, УПИ ХХХI-1524, Кв.85, Христо Ботев 14, 10, 12, № 10, 22, Упи Іх-1828, Кв.96а, 11, 17, 16, 15, 18, 13, Христо Смирненски 15, 14, 12а, 20, 19, 18, 16, 13, 17, Цанко Церковски 15, 12, 11, 8, 9, 13, 17, 21, 18, 7, 10, 19, 16, 23, Чакалов 6, 4,  3, 2, 1

На 27.11.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ - Костинброд: IV-3944кв 63-А, VIII-3971.4037.4111.4049 Кв. 208, XXII-4400 Кв.63, XXIII-7659кв.63а, Асен Златаров 1а, 1, 2, Витошко Лале 9, 11, 5, 3, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Детелина 1, 2 Б, 2 В, 2, 9, 7, 1, 3, 5, 4, 9 1, 6, Димчо Дебелянов 3, 5, 9, 15, 1, 4, 6, 7, 17а, 17, 2, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, 17, 23, 30, 7, 8, 34, 18, 5, 42, 9, 32, 36, 40, 20, 16, 21, 8а, 1, 14, 1б, 28, 10, 32а, 34а, 15, 12, 38, 13, 26, 25, 24, 26а, 21а, 22, 1а, 11, 6а, 4, 2, 6, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Златен Век, Кв.57 Упи 3872, Константин Преславски 6, Кооперативен Пазар, Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Любен Каравелов 2, 1, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Местн. Св.Тройца, Местност Бачийте, Могила 5, 7, 10, Момина Сълза 9а, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, 12, 61, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 Ii Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Мърфи 8, 10, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, 103, 142в, 128, 81в, 87, 124, 102а, 101, 73, 88, 108, 90, 102, 118, 134, 71, 108а, 95, 106, 69, 130, 104а, 79, 122, 99, 213, 85а, 98, 89, 88а, 83, 126, 105, 107, 120, 81б, 100, 91, 86, 96, 109, 110, 91а, 116, 138, 136, 142б Къща, 81, 93, 97, 77, 104, 132, 84, 85, 67, 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 41, 20, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, 17, 19, 17а, 9, 21, 27, 30, 32, 28, 34, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, 9, 9 3, 44, 5, 7, 9, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Пи 38978.900.5361, Райна Княгиня 5, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Розова Долина 1, 3, 4, 5, 2, Св. Георги Победоносец 2, № 7, Пи 38978.900.4413, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, Струма 7, 31, 1б, 3, 27, 6, 24, 26, 14, 4а, 8, 36, 29, 22, 15, 9, 21, 5, 2, 30, 25, 10, 34, 13, 11, 23, 32, 12, 4, 19а, 8 А, 19, УПИ III Кв.100, УПИ V-3692, 4039, УПИ V-4395, Кв.243, УПИ V-7690, Кв.213, УПИ XI-635.86, УПИ XII Кв.103, УПИ XIX-4400 Кв.63, УПИ XVI -4234 Кв.63, Упи XVIII-1600, Кв.61, УПИ XVIII-7537, УПИ XXIV-7660, Кв.63а, УПИ XXV-4085 Кв.66, УПИ УПИ XV-4234 Кв.63, УПИ ХIХ - Общ, Кв. 50, УПИ ХХ-4400, Упи ХХХІ-3890, Кв.50, УПИ- I 736 Кв. 57, УПИ-ХVII-1758, Филип Тотю 19, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Хv-1642 Кв. 66, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Христо Смирненски 10, 4, 2, 1, 12, 8а, 9а, 7, 6, 9 А, 3, 8, 9, 11, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9, Шияковци, Шияковци Упи 38978, 38 Кв.42, Шияковци УПИ XVII-4234 Кв.63, Шняковски Стопански ДВОР XI-3447,  Общ.Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар, Цех За Пластмаса

На 27.11.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Костинброд:  Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 Ii Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Обединена 17, 19, 17а, 9, 21, 27, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9

На 27.11.2019 г. /12:15 - 13:15 ч./  На 29.11.2019 г. /15:15 - 16:15 ч./ - Костинброд:  16-1929 Кв.120, 38978.624.23, 4200, 4267, До Кв.20, 719030, VII-420, XI-5206, Кв.51, Антим I 11, 9, 6, 10, 8, 5, Баба Тонка 3, 5, 1, 15, 7, 8, 6, 11, 12, 9, 13, Блато 7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5, Братя Миладинови 16, 28, 5, 2, 22, 26, 30, 3, ПИ 3877, Кв.50, 32, 1, 12, 24, Величко Величков 2, 18, 15, 10, 17, Велчова Завера 20, 15, 10, 32, 12, 22, 17, 21, 16, 13, 5, 1, 7, 2, 31, 27, 35, 6, 33, 29, 23, 11, 3, 4, 25, 8а, 19, 30, Възход 32, 37, 54, 59, 44, 39, 49, 47, 35, 65, 41, 33, 50, 31, 56, 52, 36, 41а, 51, 43, 55, 45, 53, 35а, 43а, 50а, 63, 30, Генерал Влад.Заимов 16, 17, 11, 12, 19, 3, 1, 9, № 12, 18, 15, 13, 21, 2, 4, 8, 10, 23, 14, 5, 6, Генерал Столетов 3, 8, 1, 5, Гоце Делчев 7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1, Добри Чинтулов 6, 5, 13, 11, 12, 15, 3, 2, 10, 8, 9, 4, Дравски Бой 16, 3, 1, 23, 25, 6, 21а, 15, 27, 12, 4, 17, 13, 8, 19, 5, 2, 14, 9, 10, 7, Ивайло 2, 7, 8, 12, 6, Иван Асен Ii 5, 14, 4, 8, 15, 1, 6, 2, 12, 11, 9, 3, 16, 18, 13, 10, 7, Иван Вазов 65, 58, 38, 34, 52, 42, 49, 26, 46, 28, 30, 39, 45, 51, 47, 48, 44а, 41, 33, 55, 59, 43, 37, 35, 44, 50, 32, 39а, 36, 56, 53, 41а, Изгрев 45, Индже Войвода 2, Клокотница 7, 2, Ком 8, 6, 7, 13, 1а, 1, 2, 5а, 5, 9, 11, 7а, 3, 3а, 10, 15, Константин Величков 11, 2, 12, 7, 15, 4, 9, 14, 8, 6, 17, 5, 13, 16, Къпина 1, 4, 1а, Ломско Шосе 91, 92, 94, 90, 97, 87, 86, 111, 77, 78а, 95, 100, 85, 99, 109, 79, 92а, 75, 101, 80, 78, 89, 84, 82, 119, 11, 83, 81, 90 Упихvіі-1403, Кв.227, 117, 83а, 98б, 80а, 98, 96, 93, 88, 71, 73, 62, 65, 59, 72, 63, 57, 64, 51, 66, 53, 55, 70, 68, 76, 74, 69, 67, 61, Любен Каравелов 5, 4-4а, 3, 6, 4, Люляк 1, 4, 3, Македония 4, 10, 2, 6, 14, 12, 5, 8, 16, 1, 4, 2, Марица 1, 3, 2, 10, 11, 8, 9, 12, 7, Маслово 3, 12, 1, 9, 7, 8, 14, 4, 5, 17, 10, 2, Места 4, 6, Местност Стубела, Мир 6, Могила 3а, 4, 6, 2, 1а, 8, 3, 1, Мургаш 14, Обединена 114, 82, 55а, 45, 64, 47а, 53а, 67, 68, 43, 61, 92, 60, 70, 78, 80, 94, 72, 57, 74, 65, 55, 76, 47, 78а, 63, 58а, 51, 58, 49, 53, 59, 62, 66, 7, 141, 135, 184, 139, 172, 127, 170, 170а, 176, 178, 188, 182, 174, 131, 125, 180, 133, 137, 160, 121, 150, 146, 113, 156, 148, 142г, 111, 127, 158, 162, 117, 125, 123, 109, 166-Е, 115, 164, 129, 220, 142, № 220, 154, 140, 168, Опълченска 3, 1, Орлово Гнездо 11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2, Осми Март 3, 1а, 4, 5, 2, 1б, Парижка Комуна 2, Петко Енев 3, 2, 8, 7, 1, 6, 10, 9, 4, Пи 3951 Кв.255, Пи 4379, Кв 59 А, Прохлада 4, 1, 3, 6, 2, Радецки 5, 1, 3, 7, 2, Рожен 7, 5, 3, 9, 11, Ручей 23, 15, Сергей Румянцев 13, Славянска 23, Слана Бара 3, 1, 5, 4, Софроний Врачански 1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15, Средорек 3, 4, 5, 2, 1, Пи 622032 М.Средорек, Стефан Стамболов 6, 6а, Страцински Бой 3, Тополница 2, Трети Март 5, 4, 4а, 3, 2, 1, УПИ IV-7332, Кв.60а, УПИ IX-4329 Кв.52, УПИ XI-4381, Кв.59 А, УПИ XIII-249.3532, УПИ XV-3798 Кв.2, УПИ XXIII-7334 Кв.60, УПИ XXXIII-3532, УПИ XXXIV-6208 Кв.260, УПИ-XXIII-7334, Упи/Парцел4155, Кв.50, Хан Аспарух 12, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 5, 7, Хан Крум 9, 1а, 3, 7, 2, 11, Цар Калоян 88, 15, 58, 56, 44, 52, 19, 3, 54, 21а, 23, 27, 60, 29, 40, 21, 31, 34, 32, 26, 42, 25, 24а, 46, 24, 60а, 30, 50, 28, 48, 36, 62, 27б, 38, Черноризец Храбър 3, 6, 16, 1, 4, 12, 14, 5, 18, 7, 10, Шияковци Цех За Паметници, 7, 3, 5, 1, Фургон, 9, Юрий Гагарин 49, 6, 21, 30, 37, 22, 53, 47, 11, 26, 40, 15, № 7, 33, 23, 1, 13, 3, 14, 35, 9, 17, 38, 24, 29 Жилищна Сграда, 6-2, 25, 57, 19, 36, 34, 41, 44, 20, 42, 32, 4, 46, 5, 2, 51, Обединена, 25, Строеж На Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 74, 78, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 55, 76, 72, Явор 2,  УПИ ХХІХ-3689, Кв.123

На 27.11.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./  На 28.11.2019 г. /12:15 - 13:15 ч.; 15:15 - 16:15 ч./  На 29.11.2019 г. /12:00 - 13:00 ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ - Костинброд:  Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Детелина 1, 2 Б, 2 В, 2, 9, 7, 1, 3, 5, 4, 9 1, 6, Димчо Дебелянов 3, 5, 9, 15, 1, 4, 6, 7, 17а, 17, 2, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, 6а, 4, 2, 6, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Кооперативен Пазар, Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Местност Бачийте, Момина Сълза 9а, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, 12, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 Ii Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 41, 20, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, 17, 19, 17а, 9, 21, 27, 30, 32, 28, 34, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, 9, 9 3, 44, 5, 7, 9, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Райна Княгиня 5, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Розова Долина 1, 3, 4, 5, 2, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, УПИ III Кв.100, УПИ XII Кв.103, УПИ XVIII-1600, Кв.61, УПИ XVIII-7537, УПИ-ХVII-1758, Филип Тотю 19, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Христо Смирненски 10, 4, 2, 1, 12, 8а, 9а, 7, 6, 9 А, 3, 8, 9, 11, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9, Шияковци Упи 38978, 38 Кв.42, Шияковци УПИ XVII-4234 Кв.63,  Общ.Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар

На 28.11.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Костинброд: XI-3760, Акация, Белица Павилион, Варна 5, 3, 2, 3а, 19, 16, 9, 7, 18, 12, 4, 11, 17, 10, 15, 1, 13, Георги С. Раковски 83, 105, 92, 113, 107, 85, 94, 111, 96, 103, 90, 109, 88, 88а, 86, Дунав 15, 10, 12, 8, 8, 7, 6, 3, 13, 2, 4, 5, 11, Иван Вазов 1-Б, Иглика 5, Калиакра 5, 13, 15, 7, 11, 9, 3, 17, 1, Ломско Шосе 9, Кв.142, 16а, 8, 28, УПИ XII-3961, Кв.143, 34, 3а, 17, 5, 4, 18, 7, 20, 1а, 63, 10, 16, 300, 2, 20, 32, 12, 14, 15, 26, 10а, 92а, 30, 23, 1, 22, 17г, 4а, 11, 13, 17, 3, 19-3, 6, 18а, Мусала 1, 12, 5, 4, 2, 6, 10, 9, 8, 3, Път 81, Ропотамо 4, 2, 1, Славянска 129 Къща, 40, 83, 81, 10, 97, 8789, 115, 91, 79, 105а, 87-89, 111а, 119 Къща, 101, 95а, 87, 107, 42, 103, 93, 95, 127 Къща, 111, 44, 46, 123 Къща, УПИ VII-2408, Кв.142, 131 Къща, 48, 50, 99, 1, 113, 105, 38, 109, 97а, 36, 24, 121, 119, 77, 109а, Спартак 3, 4а, 9, 22, 4, 6, 16, 5, 8, 10, 7, 2, Дунав, 1, Умни Брег, УПИ XVIII-2309 Кв.148, Филип Тотю 39,  УПИ І кв.142а

На 28.11.2019 г. /12:30 - 13:30 Ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Костинброд:  Валери Чкалов 2, 10, 20, 6, 12, 4, 14, 16, 18, 16А, 8, 22, Васил Левски 6, 10, 2, 4, 8, Възход 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Детелина 8, 12, 15, 17, 13, 19, Димчо Дебелянов 21, 23, 25, 23 1, 13, 11, 25А, 6, 19, 14, Захари Зограф 2, 3, 1, Йордан Йовков 5а Къща, 5, 1, 2, 3, 26, 5д, 10, Момина Сълза 1а, 2, 3, 4, 2а, 1, Никола Й Вапцаров 4б, 12, 12 Единство, 11, 13, 17, 19, 15, Обединена 46, 58, 56, 42, Охрид 1, 11, 13A, 11, Ул Илинден 4, УПИ VI-1524, УПИ XXVII-4019, КВ.60А, УПИ ХХХI-1524, КВ.85, Христо Ботев 22, УПИ ІХ-1828, Кв.96А, 11, 17, 16, 15, 18, 13, Христо Смирненски 15, 14, 12а, 20, 19, 18, 16, 13, 17, Чакалов 6, 4, 3, 2, 1

На 28.11.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: Димчо Дебелянов 21, 23, 25, 23 1

На 28.11.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски 99, Букет 8, 6, 2, 4, Крайбрежна 4, 2, Лилия 10, 13, 3, 7, 8, 5, 19, 17, 6, 19а, 9, 1, 4, На Площада В Селото, Патриарх Евтимий 7, 12, 14, 10, 2, 9, Синчец 17, 15, 29, 23, 25, 14, 22, 16, 26, 35, 20, 30, 33, 28, 19, 31, 27, 24, 32, Славянска 118, 23, 116, Тодор Спасов 2, 10, 11, Тунджа 8, 19, 4, 5, 21, 10, 6, 15, 3, 21а, 1, УПИ VІ -3723 Кв.173, Янтра 9, 4, 1, 5, 3, 2,  1 Район

На 29.11.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Костинброд:  XXXVI-1362 КВ 180, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49А, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20А, 29, 25, 24, Валери Чкалов 2, 10, 20, 6, 12, 4, 14, 16, 18, 16А, 8, 22, Васил Левски 6, 10, 2, 4, 8, ВЪЗХОД 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Детелина 8, 12, 15, 17, 13, 19, Димчо Дебелянов 13, 11, 25А, Захари Зограф 2, 3, 1, Йордан Йовков 5а Къща, 5, 1, 2, 3, Йордан Йовков 26, 5Д, 10, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Момина Сълза 1А, 2, 3, 4, 2А, 1, Никола Й Вапцаров 11, 13, 17, 19, 15, Обединена 46, 58, 56, Обединена 42, Охрид 11, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Теменуга 1, 3, 11, 4А, 2, 7, Топола 4, 2, УЛ Илинден 4, УПИ VI-1524, УПИ XXI-1362 Кв.180, УПИ XXII-1362, Кв.180180, УПИ XXVII-4019, Кв.60А, УПИ XXXII-1364, Kв.180, УПИ ХХХI-1524, Кв.85, Христо Ботев 22, УПИ ІХ-1828, Кв.96А, 11, 17, 16, 15, 18, 13, Христо Смирненски 15, 14, 12а, 20, 19, 18, 16, 13, 17, ХХХ-1364, Кв.180, Царевец 12, 16, 5, 8А, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3А, 3, 1, Чакалов 6, 4,  3, 2, 1

На 29.11.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Костинброд:  Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, Райна Княгиня 5, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, УПИ III Кв.100, УПИ XII Кв.103, УПИ XVIII-7537, Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2,  Общ.Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар

Община Своге

На 25.11.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Владо Тричков, Общ. Своге:  100 2, 52-Ра 70, Махала Голяма Лъка, Махала Клисура, Махала Пехчаница Вила, Махала Ромча, Ул.126 Мах. Голема Лъка

На 26.11.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Искрец, Общ. Своге:  Махала Севкинци, Махала Тонинци,  125

На 26.11.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Брезе, Общ. Своге:  06272.159.9901, Келемеровци, Улично Осветление, УПИ І-55, Кв.9, ХI-59, 60, Кв.9

На 26.11.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч./ - Добравица, Общ. Своге

На 26.11.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч./ - Завидовци, Общ. Своге: Вила, Цъфти Трън

На 26.11.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч./ - Искрец:  048015, 055051м.Ливадите, VII-630, Кв.59, VIII-612 Кв.49, VІІІ-369, Кв.16, Акация 1, Божица 4, 3, 42, 31, Бор 1, Бреза 3, 7, Брест 7, Васил Левски 245, 17, 24, Упи І-516, Кв.25, 13, 15, УПИ Х-418, Кв.210, 17 213, 21, 1, 69, 13, 137, 47, 60, 81, 91, 132, Витоша 6, 3, 2, Възраждане 3, Габер 3, 8, 6, 10, 26, 18, 16, 14, 39, Здравец 5, 9, Ивайло 6, Иван Вазов 5 Къща, 19, Извирало, Искра 11 Къща, 37, 12, 8, 39, 2, 35, 6, 4, 5, 41, Искър 30, 22, 39, 13, 25, 37, 19, 28, 15, 29, 8, 50, 34, 47, 45, 27, Калоян 1, 5, 1, Кв.Коньовци, Ком 3, 7, Кукла 1, Латинка 21, 15, 5, 1, Ливаге, Махала Баломир Вила, Махала Божица, Махала Букет 231, Вила, 228, Махала Джагаловци, Махала Джуринци, Махала Дупни Камък 245, Махала Коньовци, Махала Кукла Вила, Махала Кулинци, Махала Сврачковци, Махала Севкинци, Махала Тонинци, Махала Ценов Мост, Махала Чуй Петел 10, Меча Поляна 1, Морава 6, 12а, Петрохан 11, 29, 46, 11, 8, 13, 33, Пи 32843.50.9, Прекрутовци, Самоковска 19, Санаториума, Стара Планина 9, 4, 2, 8, 19, 31, 15, Тепавицата 6, 10 Къща, 16, УПИ I-436 Кв.28, УПИ III-481 Кв.29, Упи Iii-481 Кв.29, УПИ III-544 Кв 53, УПИ IV-Кв 72, УПИ V-421, Кв.26, Христо Ботев 253, 119, 121, 111, 140, 154, 113, 136, 131, 107 Къща, 125, 146, 99, 85, 130, 79, 97, 132, 48, 30а, 46, 30, 44, 45, 40, 24, 43, 17, 23, 39, 15, 66, 52, 80, 69, 51, 49, 61, 78, 76, 72, 68, 63, 74, 64, 70, 47, 62, 59, 14, 12, 16, ХХIХ-608, Кв.34, Църква 5, Чичер 1, Чуй Петел 46, 8, Явор 5, Ясен 3,  78, Вила, 125, .0, 1

На 26.11.2019 г. /10:15 - 10:30 ч.; 10:15 - 13:00 ч./ - Добърчин, Общ. Своге: М. Люшничец, Улично Осветление,  Вила

На 26.11.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Искрец, Общ. Своге: Махала Баломир Вила, Самоковска

На 28.11.2019 г. /09:30 - 11:30 ./ч - Лакатник, Общ. Своге: Искър 29

На 28.11.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Бов, Общ. Своге:  Волга 8, 1, 14, 16, 3, 6, 10, Издримец 2, 32 Вила, 36, 34, 7, 19, 39, 18 А, 18, 3, Искър, Паисий 1, 3, Садината 9, 11, 25, 15, 7, 13, 23, 19, 17, 21, Сирак 7, 29 С.Бов/Гара Бов/, 15 Къща, Трескавец 4, 8,  3 А

Община Сливница

На 26.11.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ - Гургулят, Общ. Сливница: XVI-17 Кв.9,  Вила

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews