Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 26-30 октомври

299 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 26-30 октомври, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище

На 28.10.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ На 29.10.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх V-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VI-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 52, М. Балин Дол, М. БобенУПИ Х-029062 Кв.1, УПИ III-393 Кв.48, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ Х-029062 Кв.1, Вила, Къща, Мах. Бобен

Община Годеч

На 26.10.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 27.10.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 28.10.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 29.10.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 30.10.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, Кв.26

На 26.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 28.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, Къща

На 26.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 28.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:16 Ч./ - Станинци, Общ. Годеч

На 30.10.2020 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Каленовци, Общ. Годеч: XI-83, УПИ V 130кв.13, УПИ XIII-33 Кв.5, УПИ -ХІ-257, Кв.12, Вила

Община Костинброд

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд: Вила

На 26.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 28.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд

На 26.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 28.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:16 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, М. Пояке, Местност Пояке Имот 150.8, Поляке, С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила,УПИ 431, Кв.26

На 27.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 30.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 II Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Обединена 17, 19, 17а, 9, 21, 27, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9

На 27.10.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Костинброд: УПИ II 4162, Бреза 4, 5, 2, 1, 6, 3, Георги С. Раковски 44, 61, 69, 67, 59а, 55, 42, 73а, 77, 73, 44а, 65б, 40, 61а, 79, 57а, 58, 83, 50, 57, 65а, 60, 54, 52, 81, 63, 46, 62, 65, 46а, 71, 50а, 75, 59, Зора 9, 7, 2, 5, 8, 6, 3, 4, Йордан Йовков 38а, 36, 21, 44, 40а, 19д, 46, 46а, 17, 19, 25, 24, 23, 42а, 123, 57, 38, 40, 44а, 42, 38 Къща, 19г, Ломско Шосе, Нарцис 9, 10, 10а, 1а, 12, 5, 8, 1, 7, 3, 4, Охрид 52, 78а, 45, 51, 53, 78, 50, 72, 35а, 56, 37а, 48, 57, 53а, 33а, 37, 55, 47, 54, 64, 51а, 70, 39, 80, 74, 68, 31, 64а, 76, 62, 58а, 49, 41, 66, 35, Поп Богомил 10, 5, 7, 8а, 6, 1, 8, 12, 3, Славянска 85, 23, 63, УПИ XLII-7642 Кв.123, УПИ XLIII-7643, Кв.123, УПИ XXXII-7644 Кв.123, Цар Калоян 9, 11

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 000448 Кв.63а, 11, Кв 152, VIII-476 Кв.27, В.З. Градец Кв.48, М. Пояке, Местност Лешке, Местност Пояке Имот 150.8, Парцел VIII, Поляке, С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ IX-275 Кв.35, УПИ VІ-225 Кв.30, УПИ XII-15 Кв 45, УПИ XVII-180, УПИ XXX-16 Кв.44, М. Страната, Вила, Вила,УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила,УПИ 431, Кв.26

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 09:30 - 16:00ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Понор, Общ. Коститнброд: УПИ VI-26 Кв.1 Понор, Стопански Двор

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: IV-73 Кв.11 Кв 29, Кърна Орница, ПИ № 169, УПИ VI-42, Кв.9, Вила, Вила

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 106.910 М. Паралъжовци, 15 87, 331 М. Над Училището, 87.196, Гаго ПИ 87, 181, М. Самовилски Връх, П-Л 81.44, М. Самовилски Връх, Махала Паралъжовци, Местност Самовилски Връх, Паралъжовци, Паралъжовци ПИ 015033, ПИ 89.11, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7, Връх Манчо, Вила, Къща,УПИ 106.619, Вагон, Вила, Къща

На 28.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Костинброд: Ломско Шосе 100, УПИ 33, Кв.510, М.П/СТ София Запад, 0У ПИ ПИ 637003

На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Костинброд: УПИ 33, Кв.510, М.П/Ст София Запад

На 30.10.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: ПИ 89.11, Вила

Община Своге

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Бов, Общ. Своге

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Бов Гара, Общ. Своге: Еделвайс 5, Здравец 6, 19, 7

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Желен, Общ.Своге: ТП М ТП М ТП Поглед, ОСП Драганова Бърдо, Вила, Вила, Вила, Вила, Къща, Долово, Вила

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Своге: Бобковица Вила, Махала Раньов Дол

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Церово, Общ. Своге: VII-223, Кв.48, XVII-234, Кв.48, Борис I 7, 13, Георги Георгиев 3, Димо Хаджидимов 10, Иван Вазов 1, Искър 11, 25, 21, 19, 3, 23, 1, Латинка 20, Неофит Рилски 6, Никола Й.Вапцаров 9, 18, 8, Околовръстна, Осми Март 9, 7, 6, 8, Прогрес 5, 9, 7, 3, 8, Простор 13, Свобода 21, 8, 13, 23, 6, 10, 19, 17, 11, 12, 14, 5, Теменуга 10, Трети Март 26, 18, 5, 10, 13, 22, 20, 4, 9, Хан Кубрат 6, Шипка 6, 2, 3, 8, 1

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Луково

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Губислав, Общ. Своге: Пробойница Къща

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Дружево, Общ. Своге: Вила, Вила

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Гара Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски 36, Венец 20, 3, 16, 36, 12, 52, 18, 54, 34, 1, 24, 30, 32, 28, 6, 5, 48, 22, 46, 26, 44, 7, 8, 50, 4, 56, Георги Бенковски 7, 9, Градище 3, Иван Вазов 6, Извора 1, Искър 29, Ковайски Дол 2, 3, 7, 4, 1, 6, 9, 5, Кокиче 8, Кръстат Камък 4, № 3, Куленица 22, 6, 8, 4, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 19, 10, 20, 7, 13, Махала Държанчова Нива, Пробойница Вила, Първи Май 17, Роза 11, 6, 16, 14, 2, 9, 7, 1, 10, 8, 5, 3, Стара Планина 9, 12, 4, 14, 3, 5, 16, 2, 7, 6, 11, 20, 8, 1, 18, 10, Вила

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Лакатник, Общ. Своге: Мах. Радеж ТП ТП Равна Нива

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Левище, Общ. Своге

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски 9, Градище 10, Ком 3, Мах.Кат Къща, Мах.Мъжев Дел 7, Мах.Ръжища, Мъжев Дел, П-Л XIII, Пл.№ 165, Кв.39, Ропотамо 16, Соколец 9б, Стара Планина 13, УПИ -XV-46, Мах.Лак, Вила, Вила, Махала Старо Село, Къща, Вила, 2

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Оплетня, Общ. Своге: Мах. Свражен, Парцел V-94, Кв.3, Вила

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч./ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница, Вила, Кв.29

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч./ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Гара Лакатник, Общ. Своге: Искър

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30 ч./ На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: УПИ V-68, Кв.19, Вила

На 26.10.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 28.10.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 29.10.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 30.10.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Луково: Общ.Своге ТП М ТП М ТП Орничето, Вила, Къща, Местност Орничето

На 27.10.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Своге: 1778, Мах. Орлин, Орлин Вила, Къща

На 28.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Луково, Общ. Своге: Къща, Вила

На 28.10.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Искрец, Общ. Своге: Възраждане 3, Ивайло 6, Искър 30, 22, 39, 13, 25, 37, 19, 28, 15, 29, 8, 50, 34, 47, 45, 27, Калоян 5, Прекрутовци, Самоковска 19, УПИ Iii-544 Кв 53, Христо Ботев 48, 30а, 46, 30, 44, 45, 40, 24, 43, 17, 23, 39, 15, Църква 5, 1

На 28.10.2020 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:01 - 15:30 ч./ На 29.10.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 15:01 - 15:30 ч./ - Осеновлаг, Общ. Своге: Зимнишки Дол, Махала Зимнишки Дол, Къща

Община Сливница

На 29.10.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Сливница: Батак 6, 3, 9, 13, 7, 11, 4, 2, 5, 1, Бачо Киро 1, 21, 11, 19, 12, 17, 13, 6, 16, 9, 3, 18, 14, 4, 15, 10, 8, 7, 25, 23, Княз Александър I-Батенберг 15а, 17, 21, 18, 20, 16, 23, 19, 25, Хан Аспарух 2а, 2, Цар Симеон Велики 102, 88, 96, 100, 104, 98, 94, Щастие 6, 2, 1, 7, 12, 5, 8, 3, 4, 10, 74

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук